Enligt World Economic Forums omfattande undersökning av olika länders förutsättningar för att bli framgångsrika användare av informations- och kommunikatonsteknik (ICT) placerar sig Sverige för andra året i rad på första plats, följt av Singapore.

Undersökningen omfattar 71 olika faktorer och Sverige placerar sig på 1:a plats i 12 och bland de 10 främsta i ytterligare 35 av dessa! Sverige erbjuder en av de bästa förutsättningarna för att ta till sig ny teknologi och att utveckla innovationer. Vi har bland det högsta användandet av ny teknik, med över 90% av befolkningen som regelbundet använder internet. Sverige är också det land där ICT har störst påverkan på ekonomin och samhället i stort genom att erbjuda tillgång till grundläggande tjänster, skapa nya organisationsformer samt även helt nya affärsmodeller, produkter och tjänster. Som en verkligt kunskapsbaserad ekonomi kan Sverige skryta med den 4:e hösta andelen patentansökningar per capita i världen.

Rapporten, “Global Information Technology Report” ges ut årligen och i den senaste framgår att Skandinavien ligger långt fram i IT-ligan; Finland på tredje, Danmark på sjunde, Norge på nionde och Island på sextonde plats.

Rapporten, som firar 10-årsjubileum i år, undersöker kritiska faktorer för länders möjlighet att tillgodogöra sig informations- och telekommunikationsteknologi (ICT). Syftet är att ge beslutsfattare och samhället hjälp att identifiera de faktorer de behöver utveckla för att landet fullt ut ska kunna dra nytta av ICT för ökad tillväxt och välstånd.

Undersökningen tittar på tre huvudområden, vart och ett indelat i tre underkategorier. Totalt mäter men 71 olika variabler i varje land:

1. ICT-omgivning, dvs hur ser förutsättningarna för innovation, marknaden, lagar och regler, infrastruktur etc ut.

2. Networked readiness, dvs hur förberett och involverat är individer, företag och regeringen i att skapa och genomföra en vision för hur ICT ska användas i landet.

3. ICT-användning, dvs ett mått på hur väl alla intressenter använder ICT.