Internet of things – fjärravläsning som förenklar och effektiviserar.

Qlean Scandinavia använder ultrarent kallt vatten för att miljövänligt rengöra kretskort åt elektronikindustrin. Attentec har utvecklat en lösning så att Qlean Scandinavia kan fjärravläsa kritiska mätvärden i processen. På så sätt säkerställs kvalitet och tillgänglighet på vattnet. Samtidigt minskar Qleans servicekostnader.

“Fjärravläsning av kritiska driftsparametrar öppnar helt nya marknader för Qlean. Nu kan vi erbjuda kvalitetssäkrade, miljövänliga och effektiva tvättlösningar till tillverkande industri utan att behöva bygga upp en dyr underhållsorganisation.”

– Petra Hammarstedt, VD Qlean Scandinavia.

Läs mer på Qlean Scandinavias hemsida.

Låt oss tala teknik

Hör av dig till oss redan idag så planerar vi in ett möte där vi tillsammans kan diskutera
era kommande utmaningar och hur vi kan hjälpa er rusta för dessa. Välkomna!

Smartcom:tv

Snabb och flexibel utveckling tillfredsställer kunders behov. Smartcom:tv hjälper sina kunder kommunicera bättre genom användning av strömmande film och ljud på internet. Attentec levererar kundanpassningar och ny funktionalitet i Smartcom:tvs plattform. Attentec ökar...

Zenterio

Snabb, flexibel och kvalitetssäkrad utveckling hjälper Zenterio att tillfredsställa operatörens behov. Zenterio levererar lösningar som gör det möjligt för TV-operatörer att öka sina intäkter, erbjuda en övertygande multiscreen-användarupplevelse och harmonisera...

Söderhamn Eriksson

Analys av optimum för sågverk. Söderhamn Eriksson förser sågverksnäringen globalt med effektiva maskiner och system för bästa utnyttjande av råvaran med lägsta produktionskostnad. Attentec har utvecklat ett program som möjliggör en snabb analys av sågverkens optimum....

Norrlandsvagnar

Fjärrstyrning av arbetsvagnar - förenklar och effektiviserar. Norrlandsvagnar är marknadsledande på utveckling och försäljning av flexibla och tåliga arbetsvagnar. Tillsammans med Attentec utvecklar bolaget “Norrlandsvagnar Remote”, en tjänst som att du via din dator,...

Nevion

Nevion utvecklar lösningar för att tillförlitligt, säkert och i realtid kunna överföra media av proffskvalitet, från till exempel idrottsevenemang som Champions League.

Scanmar

Nästa generations system för effektivare trålfiske. Attentec utvecklar mjukvara och användargränssnitt för nästa generation av Scanmars världsledande system som ökar effektivitet och vinst för trålfiskare. Data från trådlösa sensorer presenteras på fiskefartygets...

Hjälpmedelscentrum

Effektivare verksamhet och förbättrad service med digital marknadskanal. Hjälpmedelscentrum ansvarar för anpassning, leverans och service av hjälpmedel som t ex rullstolar, sängar, rollatorer och handikapphjälpmedel till äldre, sjuka och handikappade. Attentec har...

Ocean Modules

SPOT.ON – insamling av data från fjärrstyrda undervattensfarkoster. Attentec ansvarar för utveckling och underhåll av Ocean Modules patenterade programvara SPOT.ON som samlar in värdefull data från deras fjärrstyrda undervattensfarkoster. Genom ett agilt arbetssätt...

KemRisk

Effektivare produktion av säkerhetsdatablad. För företag som tillverkar eller handlar med kemikalier är arbetet kring säkerhetsdatablad och märkning absolut kritiskt. KemRisk arbetar nära sina kunder genom många led av processen och en förutsättning för att kunna göra...

FLIR

Världsledande bildsystem. Attentec utvecklar appar och bidrar med modern signal- och bildbehandling till FLIR Systems. De är världsledande utvecklare av innovativa bildsystem som värmekameror, luftburna kamerasystem och visionsystem. Deras produkter används över hela...

ecotone

Kartläggning av flora och fauna på havsbotten med multispektral kamera. Ecotone erbjuder moderna lösningar för att kartlägga och övervaka havsbotten och anläggningar på havsbotten. Attentec ansvarade för mjukvaruarkitekturen när Ecotone kommersialiserade sin produkt...

Consilium

Tillgång till information oavsett var i världen fartyget befinner sig. Attentec bidrar med arkitektur och utveckling när Consilium bygger en ny lösning för att ge sina kunder tillgång till fartygsdata kontinuerligt utan krav på att fartyget ligger i hamn. Consilium...