Attentecs positionering som en agil lösningsleverantör inom de tre expertområdena Internet of Things, Streaming Media och Modern Software Development är mycket framgångsrik. Företag och organisationer i både Sverige och Norge vänder sig nu i allt större utsträckning till Attentec för att samarbeta med en leverantör med förmåga att utveckla mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.

Inom expertområdet Streaming Media har vi helt nyligen inlett ett samarbete med ett norskt företag kring en ny IPTV-lösning. Vi har också fördjupat samarbetet med såväl Smartcom:tv som ytterligare en norsk ledande aktör inom strömmande media. Vårt erbjudande inom expertområdet Modern Software Development – som bland annat omfattar expertis inom agil metodik, hållbar mjukvaruarkitektur, Continuous Integration och DevOps – attraherar såväl stora multinationella koncerner som mindre utvecklingsföretag i både Sverige och Norge, och inom Internet of Things ger vi ständigt kunder i en mängd olika branscher möjligheter till nya affärsmodeller, effektivare verksamhet och nya erbjudanden tack vare fjärrövervakning och fjärrstyrning.

Inom expertområdet Modern Software Development kommer vi också under april och maj att hålla frukostseminarier på temat Teknisk skuld. Intresset för dessa har redan på förhand visat sig stort. Läs mer om Teknisk skuld och våra kommande seminarier här.