Streaming Media mot gyllende tiderMarknaden för OTT-videotjänster*, dvs video som sänds över data-, tele- eller kabelnätet till användaren av en fristående tjänst, har en strålande framtid. Många bedömare menar att vi inom fyra år kommer att titta mer på OTT-video än på konventionella TV-sändningar. Som användare och konsument innebär OTT-tjänster större flexibilitet och valfrihet när det gäller när, var och hur man tittar. Men det finns några hinder på vägen och standardisering – eller snarare bristen på standardisering – är kanske det största.

Av Anders Weiland, vice VD på Attentec och ansvarig för Attentecs expertområde Streaming Media. Artikeln kan även laddas ner som pdf här: Streaming Media mot gyllende tider

Video-on-Demand och live-sändningar växer så det knakar

OTT-videomarknaden är hetare än någonsin! Vi kan se fram emot en årlig omsättningsökning på uppemot 25% eller kanske mer. I en färsk undersökning** anger mer än hälften av nästan 500 tillfrågade att de räknar med tillväxt på upp till 25% per år. En tredjedel av de tillfrågade ser framför sig att tillväxten kommer att vara mer än 25% årligen de kommande åren!

De affärsmässiga anledningarna till att marknadens aktörer vill erbjuda OTT-tjänster är att locka till sig nya abonnenter eller kunder samt de möjligheter som ges att distribuera nytt innehåll, förbättra företagets konkurrenskraft och lönsamhet.  Tillväxten kommer att ske både i form av Video-on-Demand (VoD), dvs sändning av film och andra program till individuella tittare på tider som varje tittare själv väljer, och live-sändningar. Traditionellt har VoD-tjänster dominerat när det gäller OTT, men de senaste åren har live-sändningarnas andel ökat. Ju mognare leverantören är när det gäller OTT desto större vikt lägger man också vid denna typ av erbjudanden. Mindre erfarna leverantörer som planerar att etablera sig på OTT-marknaden fokuserar fortfarande  i första hand på VoD.

Dags att överge kabel-TV?

Kommer tittarna nu att säga upp sitt kabel-TV-abonnemang och bara titta på program som överförs via internet? Nej, där är vi inte ännu. Även om Cisco förutspår att 75% av den mobila internet-trafiken under 2018 kommer att vara video så är det för tidigt att överge den traditionella TV:n. Detta beror till stor del på den upplevda kvaliteten för tittaren – och då menar vi inte hur bra och spännande fotbollsmatchen eller TV-serien är utan rent tekniska aspekter!

För traditionella TV-sändningar och kabel-TV finns en hel mängd standarder som säkerställer att allt fungerar så fort TV:n (och boxen) slås på och att upplevelsen blir densamma vare sig man sitter hemma i vardagsrummet eller på sportbaren i stan. Först när OTT-industrin har genomfört en motsvarande standardisering och tittaren känner sig säker på att man får samma pålitliga leverans och höga kvalitet som man är van vid är man beredd att lämna set-top-boxen till återvinning. OTT-marknadens aktörer måste därför börja betrakta alla de videospelare som finns för olika typer av datorer, smartphones etc som den nya set-top-boxen, och enas om och implementera  standarder för den totala upplevda kvaliteten, det vill säga det som brukar betecknas Quality of Experience, QoE och Quality of Service, QoS.

Vad är standardiseringsläget idag?

Vissa går så långt som att hävda att standardiseringsläget för streaming media är rena vilda västern! Men det finns hopp: Streaming Video Alliance (SVA) är en sammanslutning av över 40 företag (däribland Arris, Cisco, Edgeware, Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Sky, Verizon, Viaplay, Viasat och Yahoo) som representerar alla led i distributionskedjan. SVA formades 2014 för att underlätta för streaming media-branschens aktörer att gemensamt skapa lösningar som både arkitekturellt och ekonomiskt är skalbara på en växande marknad. Ämnesområden som är aktuella inom SVA är:

 • Architecture
 • Content
 • Delivery
 • Interoperability
 • Management
 • Monetization
 • Playback
 • Security

Utgående från dessa områden bildar SVA arbetsgrupper för att ta fram riktlinjer och specifikationer. För närvarande finns arbetsgrupper för att hantera

 • Ad Insertion/Audience Measurement
 • Geo
 • Open Caching
 • Privacy and Protection
 • Quality of Experience
 • Scaling

Idag finns riktlinjer framtagna för Open Caching och Quality of Experience (QoE). Open Caching adresserar just det faktum att en så stor andel som 75% av den mobila internet-trafiken nästa år kommer att vara videoströmmar. Riktlinjerna inom Open Caching beskriver den tekniska och funktionella kravbilden för att göra det möjligt minska datatrafiken i nätverken genom mer decentraliserad, lokal lagring (caching).

I maj förra året publicerades ett första dokument med riktlinjer för Quality of Experience. Där beskrivs fyra mätetal för hur effektivt ett nätverk är när det gäller att leverera data. Förväntningarna är att dessa mätetal ska bidra till att den upplevda kvaliteten (QoE) förbättras.

OTT har utvecklats enormt det senaste decenniet och branschen arbetar mer och mer med gemensamma riktlinjer. När dessa utvecklats till standarder kommer livet bli mycket enklare för både leverantörer och konsumenter. Olika verktyg och system som följer en gemensam standard och fungerar bra ihop låter OTT nå sin fulla potential!


* Exempel på OTT-tjänster är video från sajter som Youtube och om­sänd­ningar av tv‑program på begäran som SVT Play. Det kallas för over-the-top för att signalerna kommer utöver – ovanpå – de vanliga sändningarna. Nätoperatören ansvarar för att materialet kommer fram, men inte för innehållet. (Källa: it-ord.idg.se)

** OTT Video Services – Innovation, Opportunity, Maturation & Technology Trends in OTT Delivery, publicerad i april 2017 av Level 3 Communications och Unisphere Research.

För mer information om Attentecs expertområde Streaming Media, läs mer här eller kontakta Anders Weiland via mail till anders.weiland@attentec.se eller telefon 070-6191230.