I ett exjobb på Attentec under våren 2017 har Jonas Modling studerat ”Kodmått som indikation på brister i underhållbarhet” hos mjukvara. Jonas mål var att ta reda på om man kan använda kodmått som indikator på vad som bör refaktoreras när man som konsult kliver in i ett projekt med kvalitetsproblem. Slutsatsen är att de mått som ger väldigt höga värden på vissa klasser eller metoder ofta indikerar objekt som är involverade i större problem i kodbasen. I Jonas fallstudie indikerade dock måtten sällan objekt av ”rätt anledning”, alltså av den anledning som anges i litteraturen. Därför bör man inte använda kodmåttens värde som direkt indikation på objekt som ska refaktoreras, utan snarare välja att titta närmare på de objekt som indikerats och göra en professionell bedömning. Läs hela examensarbetet här.

Exjobbet presenterades på KTH inom teknikområdet Informationsteknik och huvudområdet Datalogi och datateknik. Vi gratulerar Jonas till ett väl genomfört examensarbete och hälsar honom välkommen som konsult på Attentec i höst efter ett välförtjänt sommarlov!