Vi söker just nu en exjobbare för ett projekt inom Artificiell Intelligens (AI). Attentec deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att välja och använda bevisade och lovande AI-tekniker för att öka kapacitet, konkurrenskraft, affärs- och miljöprestanda hos svenska företag som erbjuder underhåll och service av maskiner. Företag som tillhandahåller underhåll som en del av sitt produkt-/tjänstesystem erhåller idag ofta stora mängder data. Den kommersiella användningen av dessa data är dock fortfarande i sin linda, och att tillämpa AI-tekniker kan vara ett sätt ändra på det.

I detta exjobb, vars exakta innehåll och inriktning du själv har möjlighet att påverka, ska du utvärdera och jämföra olika AI-tekniker för att extrahera information ur givna produktionsdata. Syftet är att visa att informationen kan användas för att planera förebyggande underhåll av  produktionsutrustning så att tillverkningskostnaderna minskar genom färre och kortare oplanerade driftstopp och längre livstid på produktionsutrustningen.

Exjobbet är på 30 hp och utförs på Attentec i Linköping eller Stockholm. Start senast i september 2017.

För mer information kontakta vår rekryteringsansvariga Ida Evertsson på 070-558 98 19 eller maIla ida.evertsson@attentec.se.