Attentec ser en ökad efterfrågan på tjänster som är kopplade till internet of things, IoT. I ett examensarbete som nyligen avslutats på Attentec har Jonathan Anderson undersökt om det finns ett verktyg som kan användas för att bygga snabba visualiseringsprototyper för data från IoT-system för att användas som ett verktyg i det dagliga arbetet.

Exjobbet har titeln ”Visualisation of data from IoT systems – A case study of a prototyping tool for data visualisations”. Läs mer om exjobbet här.