Tillsammans med Sims Recycling Solutions pitchade Attentec en innovativ miljöteknisk lösning på Vallastaden 2017. Lösningen innebär ett smart sätt att öka återvinningen av elektronik.

 

 

Vallastaden 2017 är en stor bo- och samhällsmässa som äger rum i Linköping den 2-24 september. Mässan består av 70 utställningar på totalt 135 000 kvadratmeter. Ett inslag under mässan var Pitch&Act som är ett sätt att koppla ihop fastighetsägare med miljötekniska företag. Tre teman står i fokus: ”Innovativa solcellslösningar”, ”Hållbarhet i vardagen för fastighetsägare” och ”Ändrat hållbart beteende hos de boende”. Företagen gör snabba pitchar av sina lösningar och en expertpanel ställer de svåra frågorna. De som pitchade var:

Innovativa och hållbara solcellslösningar

 • Sun Solutions – hållbarhet hela vägen
 • Modio – övervakning av solceller
 • Epishine – energi till inomhussensorer med solceller

Hållbarhet i vardagen för fastighetsägare – hur kan driften bli mer miljövänlig?

 • Envista – fokuserar vi på rätt hus?
 • Rydell & Lembke – ökad effekt ur värmepumpar
 • NGL – nya affärsmodeller som sparar pengar och miljö

Ändrat beteende – hur kan vi påverka de boende i rätt riktning?

 • SanSac – lösningar för högre grad av återvinning
 • Sims Recycling/Attentec – ett smart sätt att öka återvinningen av elektronik
 • Indentive – lösningar som kan bidra till bättre kontroll över värme och energi i fastigheter

 

Expertpanelen vid Pitch&Act under Vallastaden 2017

Expertpanelen utgjordes av

 • Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter
 • Fredrik Hilmander, affärsområdeschef i Linköping, Castellum
 • Patrik Nilsson, drift- och teknikchef, Heimstaden
 • Ulla Jansson, ansvarig utvecklingsfrågor och energi, Skanska