Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. År 2009 avslogs endast 0,8 procent av alla ansökningar om förlängning, år 2016 hade siffran stigit till 10 procent och under första halvåret 2017 ökat till hela 18 procent. Samtidigt har väntetiderna förlängts och för närvarande har Migrationsverket 8 600 förlängningsansökningar på hög. En som väntar på besked är Attentecs Amirhossein Fouladi. Läs mer i denna artikel.

Attentecs VD Anders Englund och Amirhossein Fouladi