Lyssna på Attentecs IoT-expert Anders Englund på ECS

Den 8 november kl 15.30 talar Attentecs IoT-expert Anders Englund om hur man skapar affärsnytta med Internet of Things. Han gör det på Embedded Conference Scandinavia som är Europas största konferens inom inbyggda system. Välkommen!

Embedded Conference Scandinavia, ECS, är en tvådagarskonferens och utställning som omfattar alla aktuella områden inom inbyggda system. Ett av konferensens huvudområden är Internet of Things och täcker allt från FPGA, mikro-kontrollers och uppkopplade IoT-system till infrastruktur och säkerhetsaspekter.

ECS 2017 äger rum den 7-8 november på Kistamässan utanför Stockholm. Det är helt gratis att delta, men man bör registrera sig i förväg. Följ denna länk till ECS för mer information och registrering.

Anders Englunds föredrag hålls på engelska och har titeln ”Creating business value – The key to successful Internet of Things applications