Ett hållbart arbetsliv

Om du söker en arbetsgivare med en värdegrund och ett arbetssätt som skapar en bra arbetsmiljö ska du välja Attentec! Detta kan slås fast sedan Arbetsmiljöverket nyligen genomförde en inspektion hos oss. Man tittade främst på det som kallas den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket menar att rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete är vägen till ett hållbart arbetsliv. För oss på Attentec har det alltid varit viktigt att ha en god arbetsmiljö, och här ger Arbetsmiljöverket med beröm godkänt! Det glädjer oss att även Arbetsmiljöverket anser att vår värdegrund och arbetssätt skapar en bra arbetsmiljö för alla som arbetar på Attentec.

Läs mer om lediga tjänster och hur det är att jobba på Attentec här.