Tekniken bakom bitcoin kan få enorm betydelse för internet of things. Förhoppningen är att kunna skapa autonoma nätverk av uppkopplade enheter utan en central server.


Idag publicerar idg.se en artikel om blockchains och IoT skriven av Attentecs VD och IoT-expert Anders Englund. Läs hela artikeln här.