Träffa Attentec på Elmia i Jönköping

Den 15 november finns Attentec på Elmia Subcontractor IoT Arena i Jönköping. Vid två tillfällen, kl 11.00 och kl 14.00, håller Attentecs VD och IoT-expert Anders Englund korta presentationer under rubriken ”Affärsnytta – nyckeln till framgångsrik IoT”. Under hela dagen är du varmt välkommen till vår monter för att diskutera hur internet of things kan bidra till din fortsatta framgång!

Att beakta de digitala och uppkopplade aspekterna av en produkt börjar bli en lika naturlig del av produktutvecklingen som materialval, design och konstruktion. Därför lanserar Elmia Subcontractor i år IoT som nytt utställarsegment.

Subcontractor IoT Arena kommer att visa upp goda exempel på produkter och lösningar som finns på marknaden idag. Tillämpningarna finns inom en rad olika branscher och ger inspiration till hur den uppkopplade tekniken kan användas. Med utgångspunkt från att skapa kundvärde visas exempel på hur IoT ger möjligheter på olika nivåer från att effektivera processer och skapa mervärde för kunden till att gå hela vägen och hitta en ny affärsmodell.

Klicka här för mer information om Subcontractor IoT Arena.