Internet of things

Smarta, säkra och robusta uppkopplade produkter och system (Secure IoT) är ett av Linköpings och Östergötlands styrkeområden. Attentec deltar tillsammans med små och stora bolag i regionen och ett antal offentliga parter som Rise Sics East, Region Östergötland, Nationellt forensiskt centrum, Östgötatrafiken, Linköpings universitet och Tekniska verken i ett nytt stort projekt inom internet of things (sakernas internet) som totalt omfattar 26 miljoner kronor. Arbetet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

– Vi skapar en testbädd i Östergötland som ska vara öppen för alla. Allt från små startup-företag till Ericsson ska ha tillgång och mycket data kommer att vara öppen. Vi bygger upp ett testlabb vid Linköpings universitet och ett showroom i Science park Mjärdevi, säger Emil Hjalmarson, teknisk koordinator.

Läs mer om satsningen här och på engelska här.