Ja, hela 87 % av medarbetarna tycker att Attentec är en mycket bra arbetsplats.  

Vi har alltid strävat efter att vara en av de bästa arbetsplatserna för engagerade människor. Attentec vill vara en arbetsgivare som ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas och trivas på sin arbetsplats och som samtidigt hjälper våra kunder på ett sådant sätt att de kan bli världsledande med innovativ teknik.

Attentec – a Great Place To Work!

För att ta reda på vad våra medarbetare anser om Attentec som arbetsgivare var vi med i Great Place To Works® utvärdering av “Sveriges bästa arbetsplatser” där man identifierar styrkor och utvecklingsområden. Utvärderingen ger också ett värde på det genomsnittliga förtroendeindexet, där Attentecs resultat blev så högt som 88 %. Andra exempel på vårt fina resultat:

  • 100 % upplever att medarbetare behandlas likvärdigt oavsett kön eller sexuell läggning
  • 97 % tycker att Attentec är en vänlig arbetsplats
  • 97 % kan rekommendera våra produkter och tjänster
  • 93 % är stolta över att berätta för andra att de jobbar på Attentec

Attentec certifierade sig som ett Great Place To Work® vilket glädjer oss enormt. Utan engagerade medarbetare som känner tillit till sin arbetsgivare skulle vi inte ha någon verksamhet.  

Vill du blir en av oss?  Vi är alltid intresserade av att få kontakt med nya kompetenta människor som brinner för innovativ teknik och programmering. Skicka gärna in en intresseanmälan eller läs mer om hur är det är att jobba på Attentec.