I takt med den ökade spridningen av internet of things samlar allt fler företag data från sina uppkopplade produkter. Med hjälp av maskininlärning kan den datan ge värdefulla insikter som ytterligare ökar affärsnyttan med internet of things. Idag publicerar IDG Expert Network en artikel om detta skriven av Attentecs VD och IoT-expert Anders Englund. Läs artikeln i sin helhet här.

Anders Englund, VD Attentec