Natanael – tidigare exjobbare och nu konsult på Attentec

I ett nyligen avslutat exjobb på Attentec har Natanael Log studerat middleware-system som kopplar samman fysiska sensorer och enheter med applikationer på internet. Läs mer om Natanaels exjobb här.