I början av september är det premiär för Attentecs traineeprogram, Attentec Tech Trainee, där tyngdpunkten ligger på teknik och utveckling.

Hos oss på Attentec har kompetensutveckling alltid varit i fokus och nu tar vi ännu ett steg i vår kompetensdelning genom att erbjuda fyra ambitiösa, nyexade studenter en unik inblick i samtliga delar av en mjukvaruutvecklares arbete på ett innovativt IT-konsultföretag.

Vår ambition är att efter fem intensiva och krävande, men också utvecklande och roliga månader ha försett traineerna med rätt förutsättningar att ta sig an en konsultroll på Attentec. Med sig kommer de ha kunskap inom bl.a. agil utvecklingsmetodik, konsultmässighet, kravhantering, datasäkerhet samt våra expertområden internet of things och streaming media. Vår övertygelse är att de vid programmets slut kommer att vara rustade för att hjälpa våra kunder att utveckla mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.