Attentec fortsätter att expandera och den 1:e oktober 2018 startar vi ett dotterbolag i Oslo. För fem år sedan etablerades en agentverksamhet i Norge som idag omsätter drygt 15 miljoner svenska kronor årligen. För att ytterligare stärka vår position på den norska marknaden är det ett naturligt steg att starta dotterbolaget och det passar våra strategiska ambitioner om tillväxt.

Anders Englund, VD Attentec Sverige:

– Vår etablering i Norge har varit mycket framgångsrik. Vi växlar nu upp vår satsning i Norge för att skapa ytterligare tillväxtmöjligheter. Målet är att nå en omsättning på 50 miljoner om fem år. Några norska kunder vi fått förtroendet att leverera lösningar till är:

Get – en av Norges ledande distributörer av TV och film
Nevion – en teknologiledare inom kvalitetssäkrad realtidsöverföring av media över IP
Smartcom:TV – tillhandahåller lösningar för strömmande media
Scanmar – världsledande inom övervakning av trålfiske
Vinghög – optik och sikten i militära tillämpningar
Maritech – spårbarhet av livsmedel
Ecotone – kartläggning av havsbottnar
Geir Jåsund, tidigare affärsansvarig för Norge, kommer att få en central roll på Attentec Norge som VD.

– Vår affärsmodell har fungerat över all förväntan i Norge, men vi upplever att vissa kunder önskar att vi ska vara ännu tätare integrerade i deras egen verksamhet. Genom att ha en lokal bemanning kan vi ge våra kunder lokal närvaro i kombination med stöd från vårt skickliga team i Sverige, berättar Geir Jåsund, VD Attentec AS.

Om Attentec

Attentec är en lösningsleverantör specialiserad på internet of things och streaming media. Vi är en ledande leverantör av mjukvarulösningar baserade på internet of things till små och medelstora företag samt levererar kundanpassade lösningar för framtidens distribution och konsumtion av digital media. Vi har de specialistkompetenser som krävs för att driva projekt från att identifiera affärsnyttan till att säkra effektivitet i leverans och drift.

För mer information kontakta:

Attentec Sverige – Anders Englund, anders.englund@attentec.se, +46706209659

Attentec Norge – Geir Jåsund, geir.jasund@attentec.no, +4748257957