Vi på Attentec är med och driver spännande innovationsprojekt inom Internet of Things här i Östergötland! Detta gör vi bl a genom att delta i olika projekt inom IoT World där vi tillsammans med andra företag med expertkunskaper inom IoT driver projekt ihop med Region Östergötland, Tekniska Verken, Östgötatrafiken med flera. Rebecka Håkansson, konsultchef på Attentec och projektledare/affärsansvarig för de projekt vi genomför inom IoT World berättar: 

 

– Rebecka, vad för typ av projekt genomför ni inom ramen för IoT World?

Projekten är ofta av lite mindre karaktär där man testar, känner och klämmer på möjliga nytänkande lösningar. De inleds vanligtvis med en workshop för att hitta potentiella lösningar på ett visst problem och därefter testar man att implementera någon eller några av dessa. Det kan vara i formen av en prototyp, proof-of-concept eller en faktiskt produkt. 

– Har du något exempel på projekt ni har genomfört?

Ett projekt har vi genomfört ihop med Region Östergötland på Universitetssjukhuset (US) här i Linköping och det har handlat om att effektivisera deras vätskelogistik. Projektet genomfördes som en pilot för att testa olika koncept inför en framtida satsning.

Vagnar med vätskor sköts av personal som kör dem från apoteket upp till de olika avdelningarna på US och tillbaka igen för påfyllning. Detta görs på ett tidsbaserat schema vilket innebär att det inte alltid finns ett faktiskt behov av påfyllning. Kanske har bara 3 av 40 vätskepåsar plockats och vagnen hade kunnat stå kvar ett antal dagar till. Kan vi hitta ett kostnadseffektivt sätt att effektivisera detta på då antalet vagnar är många? 

– Hur gick ni tillväga?

Vi inledde med en workshop för att spåna idéer och förslaget från Attentec var att utrusta varje vagn med en AWS IoT Button, en uppkopplad knapp, för varje vätska. Lösningen går ut på att när personalen tar en (eller flera) vätskepåsar trycker de på tillhörande knapp lika många gånger som antalet påsar de tagit. Knapparna är kopplade till molnet där man via en hemsida enkelt konfigurerar mängden påsar som fanns från början samt larmgränser. Så vid en knapptryckning sker en nedräkning av mängden påsar och när den nått en satt lägsta gräns går ett larm via mail till berörd personal att det är behov av påfyllning. Vid påfyllning nollställer man enkelt räknaren genom en längre knapptryckning.

– Vad blev resultatet?

Testning av konceptet genomfördes på två vagnar på förlossningsavdelningen på US. Efter testning kunde vi konstatera att lösningen är:

  • lätt att komma igång med och att installera
  • enkel att förstå
  • relativt billig

Den har också potential att effektivisera vätskelogistiken om den används korrekt.

De problem som finns är:

  • att alla användare inte hade noterat knappens existens och/eller förstått dess funktion
  • knapparnas utformning och responstid som inte är helt optimal

Räkningen av påsar stämde inte alltid överens med det faktiska antalet och kanske var det för lätt att tryckningarna på knapparna blev felaktiga (exempelvis för långa eller för snabba) eller helt enkelt missades. “AWS IoT Button” som vi använde oss av var till just bara för att testa själva idén, den har vissa begränsningar (såsom batteri som ej kan laddas osv) så om man går vidare med denna typ av lösning senare är knappval något man får titta mer på.

– Vad är det bästa med att delta i sådana här typer av projekt?

Det är väldigt roligt att få prova nya idéer och lösningar på det här sättet. Vi får fritt bolla fram vad vi vill testa och alla vill framåt vilket är väldigt roligt. Kunskapsutbytet är stort och vi hoppas på fler spännande projekt framöver!

Läs mer på IoT World

Vill du veta mer?

Kontakta Rebecka Håkansson

rebecka.hakansson@attentec.se