Vår historia

Attentecs historia

Attentec startade i Linköping i augusti 2005. De fyra grundarna Anders, Björn, Peter och Åsa hade tidigare jobbat tillsammans på Epact Technology, ett konsultföretag som startades 1992 av Björn och Peter. Runt årsskiftet 2004-2005 väcktes idén om att åter jobba ihop efter att Björn och Peter under några år ägnat sig åt annat företagande än just konsulting. Man ville bygga ett bolag tillsammans och skapa något nytt baserat på erfarenheterna från tidigare år i konsultbranschen.

Peter berättar:
– Namnet Attentec kom fram vid en övning där vi spånade och hade bestämt oss för ett namn som skulle komma högt i en alfabetisk sortering. Atten kom från Attend och Attention som i att vara närvarande och uppmärksam. Det speglar engagemang som sedan starten varit ett av Attentecs ledord.

Engagemang och resultat

Attentecs grundare var redan från start medvetna om värdet av en stark företagskultur och sunda värderingar för kunders, samarbetspartners och medarbetares skull. Tidigt etableras “Engagemang och resultat” som ledord för bolaget. Engagemang innebär att ha en positiv attityd och visa drivkraft. Det handlar också om öppen kommunikation och att dela med sig av kunskap. Resultat skapas genom att vara handlingskraftig, pålitlig, kvalitetsmedveten och nytänkande. Engagemang och resultat är än idag våra grundvärden.

2005

Attentec grundas

Den 6:e september invigde vi officiellt vårt kontor i Mjärdevi, inte helt utan pompa och ståt: Sten-Gunnar Johansson som är VD på Mjärdevi Science Park invigningstalar, och Linköpings borgmästare Eva Joelsson är på plats för att hissa Attentec-flaggan ute på gården.
Samma dag anställs den första medarbetaren utöver grundarna!

 

2006

Tidig inriktning på vårt erbjudande

2006 bestod vårt erbjudande av kvalificerat konsultstöd på plats hos kunden, uppdragsutveckling i våra egna lokaler samt totalansvar med exempelvis förvaltnings- och vidareutvecklingsansvar för produkter och system. I grunden är det väldigt likt det vi erbjuder våra kunder idag.

 

Första utmärkelsen

Attentec utsågs till Årets SMIL-företag 2006! Priset delas ut till det företag som bäst uppvisat tillväxt, tillväxtvilja, företagskultur, image och vilja att bjuda på sig själva.

 

Attentecs personalklubb ser dagens ljus

Under året etablerades Attentecs personalklubb som är aktiv än idag. Klubben arbetar för ökad trivsel på företaget genom att ordna tillfällen då vi träffas och har roligt tillsammans. Aktiviteter som klättring, after works och filmkvällar är vanligt förekommande bland mycket annat.

%

Ökad omsättning

Antal anställda

2008

Ny delägare och VD

I början på året lämnar en av grundarna, Åsa, bolaget och vi välkomnar en ny delägare tillika VD, Anders Englund.

Anders Englund:

– Attentec är ett ungt och drivkraftigt företag som på kort tid uppvisat framgångsrik tillväxt. Min erfarenhet av konsultbranschen, bland annat som VD för börsnoterade Prevas, och mina breda marknadskontakter tillför Attentec det som behövs för att accelerera bolagets utveckling.

Attentec fortsätter att växa – mot storstaden!

2008 växte vi med över 60 procent men planen framåt var tydlig, vi tänkte anställa ytterligare 10 personer. En anledning till det var att vi under hösten tog klivet mot Stockholm och började vår etableringsresa på ett kontorshotell på Vasagatan.

Agil utveckling på allas läppar

Attentecs omvärldsbevakning vad gäller ny teknik och moderna arbetssätt satte Next Generation Networks och agil utveckling i fokus. Under året utvecklade vi bolagets spjutspetskompetens ytterligare inom dessa områden genom riktad kompetensutveckling.

2010

Lösningsuppdragen tar fart

Ett av de första projekten där utvecklingen skedde i våra egna lokaler var på uppdrag av Hjälpmedelscentrum i Östergötland (nu Sodexo).

Hjälpmedelscentrum i Östergötland är en del av Landstinget. Man ansvarar för leverans och service av hjälpmedel (rullstolar, sängar, handikapphjälpmedel, etc) till brukare (äldre, sjuka, handikappade) i länet. Deras utmaning var att de enbart kunde erbjuda försäljning via telefon, under kontorstid, vilket gav låg servicegrad. De hade inget effektivt sätt att internt hantera leverans av beställningar och saknade bra sätt att kommunicera med sina kunder på.

Vi utvecklade ett modernt webbaserat e-handels- och verksamhetssystem som resulterade i att kunden kan beställa produkter dygnet runt, året runt, vilket lett till ökad kundtillfredsställelse. I systemet kan de nu också kommunicera direkt med sina kunder om nyheter/erbjudanden på ett effektivt sätt. Slutligen fick de även en mer strukturerad och effektiv intern process för att hantera sina leveranser.

Fler viktiga samarbeten etableras

Attentec utökade sin leverans hos befintliga kunder och fick dessutom förtroendet att påbörja leveranser till många nya kunder som t.ex. Flir, IP Only, Pentronic, Polystar T&M, Post- och Telestyrelsen, Scania Research, Sectra Communications och Transmode.

I slutet av 2010 inleds samarbetet med Pentronic, ett företag utanför Västervik som är Europas ledande tillverkare av industriella temperaturgivare och utrustning för temperatur- och glasflödesmätning inom industri, forskning och utveckling. Uppdraget omfattar att utveckla mjukvara och certifiera den enligt SIL-2-standarden för ett extremt robust och komplext temperaturmätsystem. Detta kommer att visa sig bli Attentecs hittills mest omfattande utvecklingsprojekt, och avslutas först hösten 2019.

2012

Vi utvecklar ledare

Som ett led i Attentecs strävan att vara den bästa arbetsplatsen för engagerade människor så lanserade vi vårt första ledarskapsprogram för medarbetare. Målet med programmet är att deltagarna ska öka sin kunskap om sig själva som ledare, ledarskap i allmänhet, affärsmannaskap och företagande. Det blev en stor succé!

2013

Attentec satsar på Norge

Under 2013 kontaktades Attentec av Geir Jåsund för att se om det fanns ett intresse från Attentec att etablera sig i Norge. Geirs bolag, Achieva, hjälpte utländska företag etablera sig i Norge. Geir var en tidigare affärsbekant och kollega till Anders Englund och de hade mycket goda erfarenheter av att arbeta tillsammans. Därför resulterade kontakten i ett agentavtal där Achieva sålde Attentecs tjänster på den norska marknaden.

Geir berättar:
– Jeg startet min egen konsulentvirksomhet, Achieva AS, i 2012, etter å ha vært ansvarlig for å bygge opp Prevas AS i Norge over en periode på fem år. Ideen til Achieva var å hjelpe utenlandske virksomheter å skaffe kunder i Norge.

I Prevas jobbet jeg en kort tid sammen med Anders Englund. I mitt prospectingarbeide for Achieva var det naturlig å kontakte Anders i Attentec, siden jeg så en mulighet for å selge svenske utviklingsressurser i Norge. “Near-shoring”. Attentec hadde på det tidspunktet prøvd seg litt i Norge, uten særlig suksess (med ett unntak, Vinghög AS). Etter litt tid ble vi enige om å gjøre et testprosjekt fra desember 2013 til utgangen av juni 2014. Vi utviklet en markedsplan med klart definerte mål til antall prospects, omsetning osv. Samarbeidet gikk veldig bra, og i løpet av prosjektet kom også resultatene – i slutten av perioden fikk vi bl.a. Nevion som kunde. Etter en vellykket start, meget godt samarbeide og to motiverte parter var det en enkel avgjørelse å fortsette samarbeidet. 

Första norska kunden

Attentecs första uppdrag i Norge genomförde vi på beställning av Vinghög.
Vinghög är ett norskt företag som utvecklar produkter till försvarsindustrin, bland annat simulatorer, avancerade minröjare och siktessystem. Attentec har upprättat ett partnerskapsavtal med Vinghög och utvecklar och underhåller deras produkter.

 

2015

Attentec väljer att satsa på helhetslösningar

Vi tog en ny positionering på marknaden där vi som lösningsleverantör specialiserat oss på internet of things, strömmande media och modern mjukvaruutveckling. I samband med detta sker också förändringar i styrelsen, som dittills bestått av de fyra ägarna. Nu övergår vi till en “kompetensbaserad styrelse” istället, vilket innebär att tre av de fyra ledamöterna byts ut. Endast Peter Viberg blir kvar som ordförande.

 

Flyttlasset går

I Linköping var det dags att uppgradera till ny lokal. Vi flyttar den långa vägen över gården från Teknikringen 4C till Teknikringen 4B där vi sitter än idag!

 

2017

Stockholmskontoret växer

Efter att ha flyttat till vårt första egna kontor 2014 så har vi efter tre år i samma lokal fått växtvärk och flyttar vidare till ny adress med dubbelt så stor yta.

Vilket verksamhetsår!

Attentec genomför sitt bästa verksamhetsår hittills i bolagets historia där vi nådde alla verksamhetens mål.

 

Omsättning

Antal anställda

2018

Konferens på andra sidan av Atlanten

För att fira en nästintill dubblad omsättning på två år gick årets konferens till New York! Efter en givande konferens fick vi bland annat uppleva staden ovanifrån under en fantastisk helikoptertur.

Koncernen växer
Verksamheten i Norge utvecklades mycket positivt med många spännande och framgångsrika uppdrag. Agentverksamheten övertogs 2018 av det nybildade Attentec AS, som är ett dotterbolag till Attentec AB. VD för det norska bolaget är Geir Jåsund.

Ett Great Place To Work

Vi genomför vår medarbetarundersökning via Great Place To Work för första gången vilket ledde till den första certifieringen som vi är väldigt glada och stolta över!

2019

Kompetensdelning online

Vi lanserar vårt första webinar med fokus på hur man skapar affärsnytta med internet of things.

Attentec ändrar utseende

Mycket har hänt sedan Attentec grundades 2005. Under utvecklingen och den snabba expansionen har Attentec vuxit från ett generellt konsultföretag inom mjukvaruutveckling till ett företag som levererar innovativa och kostnadseffektiva helhetslösningar till sina kunder inom internet of things och strömmande media, både i Sverige och i Norge.

Detta vill vi visa och vi börjar med att byta till en modernare logga som symbol för en ny era och fokus på det som är viktigast för oss – kunden och medarbetarna. Attentecs nya grafiska identitet speglar ett modernt och flexibelt företag som följer den ständiga förändringen i den snabbt växande digitaliseringen med en härlig företagskultur.

Premiär för Attentec Tech Trainee program (ATT)

Hösten inleds med uppstart av första upplagan av Attentecs traineeprogram, Attentec Tech Trainee, där tyngdpunkten ligger på teknik och utveckling. Praktik och teori varvas genom arbete i ett utvecklingsprojekt tillsammans med kollegor och handledare samt veckor fyllda med olika utbildningar, workshops och seminarium. Läs gärna traineebloggen!

Ett Great Place To Work återigen

För andra året i rad blev vi certifierade som ett Great Place To Work!

Attentec – Nationell vinnare European Business Awards

Attentec valdes ut som en av vinnarna bland 2 753 företag som alla anses vara “Ones to Watch”! Vi utsågs till nationell vinnare, och är alltså bäst i Sverige, i kategorin The Workplace and People Development Award. Tävlingen är arrangerad av European Business Awards och är en av världens största företagstävlingar.

Amazon Web Services (AWS) utsåg Attentec till “Select Partner”

Som en oberoende leverantör är det viktigt med starka partnerskap. Därför är vårt partnerskap med Amazon Web Services (AWS) viktigt då det stärker vår kompetens att leverera lösningar med hjälp av deras världsledande teknik. Efter en insats av många av våra medarbetare för att utveckla vår kompetens och framgångsrika leveranser av system byggda med hjälp av AWS-teknik kvalificerade sig Attentec som “Select Partner” för AWS i slutet av 2019.

Framgent avser vi att fortsätta utveckla vår förmåga att leverera system byggda på AWS-tjänster och kommer därför fortsätta att utbilda flera av våra medarbetare och leverera fler system byggda med hjälp av AWS-teknik med målet att bli “Advanced partner” 2021-2022.

 

Antal anställda

2020

Attentec fyller 15 år!

 

2021

Partnerskap med världsledande IoT-plattformsleverantören Software AG

Attentec ingår partnerskap med världsledande plattformsleverantören Software AG i syfte att erbjuda den bästa IoT-plattformen för nästa generations IoT-lösningar. Partnerskapet förenklar möjligheterna för företag att utgå från sina faktiska behov och välja rätt typ av lösning för maximal affärsnytta med Software AG.  

“Som oberoende expert inom IoT är partnerskap viktigt för oss.Vi väljer ut partners vars produkter och tjänster är ledande inom sina områden – och som fungerar bra ihop – för att alltid kunna ge våra kunder den bästa lösningen. Vi träffar ofta kunder som letar efter en säker, robust och flexibel IoT-lösning som skalar internationellt och möter de komplexa krav som en sådan lösning ställer.

Det är därför extra glädjande att Software AG valt oss som partner, med en av världens ledande IoT-plattformar Cumulocity. ” säger Stefan Sax, Försäljningschef på Attentec.

Besök softwareag.com för mer info.

2022

Nytt år och nytt kapitel:  Attentec blir en del av CombinedX

CombinedX har förvärvat 100 procent av aktierna i både Attentecs svenska och norska verksamhet med tillträde den 1 februari. För CombinedX är förvärvet ett steg mot  vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. För Attentec innebär det att vi som del av CombinedX  stärker vår resa mot att bli Nordens ledande expert och systemintegratör inom IoT.

CombinedX är en familj av kunskapsbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Bolaget  levererar tjänster genom  helägda specialistbolag som vart och ett har ett marknadsledande teknik- och affärskunnande i sin nisch. CombinedX är nästan 450 konsulter och medarbetare i Sverige och Norge och omsätter ca 600 mnkr/år med stark tillväxt. Specialistbolagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling ochTwo.

“Vi gillar CombinedX idé att få nischade specialistbolag att samverka samtidigt som varje bolag ska stå på egna ben och utveckla ett eget starkt varumärke, det passar Attentec perfekt. Vi får en bredare plattform att jobba utifrån för att fortsätta vår resa mot att bli marknadens bästa IoT-partner”, säger Anders Englund”, VD Attentec för AB.

Läs mer information på www.combinedx.com.