IoT-bloggen: Snabba upp era beslutsprocesser

IoT-bloggen: Snabba upp era beslutsprocesser

Digitalisering är ett “buzzword” som syftar till att utnyttja informationsteknologier (IT) i högre utsträckning och därigenom “effektivisera”. Men det kan vara svårt att förstå hur denna effektivisering faktiskt är tänkt att realiseras. Kan vi bli garanterade högre...