Attentec hjälper företag i Coronakrisen

Attentec hjälper företag i Coronakrisen

Vår branschorganisation IT&Telekomföretagen har med anledning av coronakrisen tagit initiativ till uppropet #vitecherupp i syfte att synliggöra och uppmana branschen att lyfta goda exempel på hur IT och digitala tjänster och lösningar avlastar samhället.Attentec...