IoT-bloggen: Snabba upp era beslutsprocesser

IoT-bloggen: Snabba upp era beslutsprocesser

Digitalisering är ett “buzzword” som syftar till att utnyttja informationsteknologier (IT) i högre utsträckning och därigenom “effektivisera”. Men det kan vara svårt att förstå hur denna effektivisering faktiskt är tänkt att realiseras. Kan vi bli garanterade högre...
Attentec blir en del av CombinedX

Attentec blir en del av CombinedX

CombinedX har förvärvat 100 procent av aktierna i både Attentecs svenska och norska verksamhet med tillträde den 1 februari. För CombinedX är förvärvet ett steg mot  vision att bli Nordens ledande grupp av specialistbolag inom digitalisering. För Attentec innebär det...