EXPERTOMRÅDET INTERNET OF THINGS

Nya affärsmöjligheter med internet of things

Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. Din verksamhet blir effektivare, sparar pengar, minskar risker och du kan öka din omsättning med helt nya erbjudanden till dina kunder.

Vi utvecklar kundanpassade lösningar inom internet of things som gör våra kunders processer, produkter och erbjudanden bättre och mer konkurrenskraftiga och som underlättar människors vardag.

Kontakta oss för alla dina frågor om internet of things, från inspiration, utvärdering av affärsmöjligheter, förstudier, säkerhet, teknik till nyckelfärdig leverans av kompletta lösningar.

Färdiga ramverk – kort time-to-market

Hur kan Attentec leverera robusta IoT-lösningar så snabbt?

Svaret är att Attentec använder ramverk speciellt utvecklade för att ta fram IoT-tillämpningar. Som kund får du snabbt en färdig lösning som kan driftas på en egen server eller i molnet. Ramverken är speciellt designade för att vara flexibla, utbyggbara och skalbara. Du kan direkt fokusera på värdeskapandet i din tillämpning, utan att varje gång behöva implementera det som är gemensamt för alla IoT-lösningar. Attentecs lösniongar levereras med anpassade webbsidor och appar för att uppfylla varje kunds och varje tillämpnings särskilda behov.

Internet of things kan till exempel ge svar på:

  • Hur kan vi avläsa kritiska värden eller justera inställningar på distans?
  • Hur lång driftstid har maskinen kvar till nästa servicetillfälle? När inspekterades enheten senast? När behöver oljebyte ske? När är det dags att tömma behållaren?
  • Kan vi göra vårt erbjudande ännu attraktivare genom att ta betalt för kundens nytta, tex i kronor per ton och kilometer, per kubikmeter och timme eller per hektar?
  • Vilken temperatur håller lagerlokalen?
  • Hur kan vi ge vår kund ett effektivare service- och underhållsavtal?
  • Kan vi förlänga driftstiden eller undvika driftstopp om vi tillfälligt minskar effektuttaget eller justerar trycket?
  • Hur kan vi öka personsäkerheten vid ensamarbete?
  • Var befinner sig den uthyrda apparaten just nu? Hur mycket har den använts?

Helhetslösningar i samarbete med partners

Tillsammans med våra partners skapar vi helhetslösningar inom internet of things.