När man vill skapa affärsnytta med IoT finns det många val att göra. Ska man använda sig av en “färdig lösning” eller önskar man en anpassningsbar lösning där man själv bestämmer hur den ska utvecklas över tiden. Det är klokt att välja en IoT-plattform för att slippa uppfinna hjulet igen och istället dra nytta av all den funktionalitet som finns i plattformen. Men det är inte lätt att välja rätt plattform. Redan för två år sedan fanns det, enligt tyska IoT Analytics, över 450 plattformar att välja på och idag finns det ännu fler. Hur ska man då välja?


Vi frågade Jonas Modling, IoT-arkitekt på Attentec, hur du kan resonera för att välja rätt bland IoT-plattformar.

Hur ska man tänka när man vill komma igång med IoT-projekt och välja passande IoT-plattform?

– Det första rådet när man väljer IoT-plattform är alltid att komma ihåg att man väljer en lösning och innan man väljer en lösning är det viktigt att man tar reda på vilka problem man vill lösa. Risken är annars stor att lösningen som kommer på plats inte är kostnadseffektiv eller i värsta fall inte ens löser de utmaningar du faktiskt har.

En IoT-plattform kan vara ett fantastiskt tillskott till din organisation och infrastruktur. Du kan få god kontroll över dina produkter även efter att de lämnat fabriken. Du kan få god insikt i hur kunder använder dina produkter och varningar när de är på väg att gå sönder. Skalbarheten i lösningen är typiskt fenomenal och externa aktörer tar hand om buggrättning, kvalitetsgarantier och drift. Allt du behöver göra är att plugga in dina enheter och casha in, eller?

Nja, det finns ett par grejer att tänka på först. Grundläggande är att ha koll på sina behov, sina ekonomiska möjligheter och de vanligaste riskerna och utmaningarna

Vilka IoT-plattformar finns det att välja?

– När det gäller att köpa in en IoT-plattform delar jag in dem i tre primära kategorier: open-source-produkter, infrastrukturprodukter och plattformsprodukter.

Om du väljer ett open-source-alternativ kan du komma undan helt utan inköpskostnad. I förekommande fall finns det företag som backar open-source-produkten och då kan man ofta köpa support, expertis och ibland även drift. I övrigt är det upp till dig själv att använda produkten och lösa de problem som uppkommer.

Två sådana plattformar jag tittat närmare på är Thingsboard och Mainflux.

Om du väljer att köpa en infrastrukturprodukt kommer den ofta i form av tillgänglig funktionalitet i molnet. Du behöver själv använda verktygen som tillhandahålls för att realisera din lösning. Ofta finns det ett rekommenderat sätt att göra det mesta och på det sättet kan du med egna medel uppnå en hög kvalitetsnivå i ditt system om du läser på ordentligt. Väljer man att köpa infrastruktur är det vanligt bland våra kunder att man också utvecklar ett grafiskt gränssnitt för sina specifika krav utöver det som erbjuds av leverantören.

Vi på Attentec har främst erfarenhet av AWS IoT och Azure IoT, men har också använt flera andra.

Om du väljer att köpa en kommersiell plattformsprodukt kan du känna dig tryggare med kvaliteten eftersom externa experter förvaltar systemet och håller sig à jour med industristandarder inom teknologi och säkerhet. Här erbjuds typiskt kompletta lösningar med grafiska gränssnitt, insiktsfulla grafer, enterprise-integrationer, kvalitetsgarantier och kundsupport.

Två produkter jag använt är Pelion och Cumulocity. 

Vad kan man förvänta sig kring kostnader och integrationsprojekt?

– Om du använder dig av en open-source-produkt kan du vänta dig att själva produkten är gratis att använda. Däremot är det möjligt att du som köpare har ett krävande integrationsprojekt framför dig, där dina egna mjukvaruutvecklare måste förstå hur den inköpta produkten fungerar för att kunna realisera lösningen genom integration med plattformen. Vill man välja det här alternativet är mitt råd att studera sin tilltänkta open-source-produkt noggrant innan man påbörjar implementationen och ta fram estimat för integrationsarbetet, samt ta höjd i planeringen för de saker man behöver lära sig på vägen. På så sätt blir totalkostnaden mer synlig.

Om du väljer att köpa en infrastrukturprodukt kan du direkt börja använda den för att bygga din lösning. Prissättningen baserar sig oftast på volymer av olika slag och ibland kan man förhandla vilka mått som ska användas. Vanligt är antal enheter, antal webbförfrågningar eller antal megabytes som transporteras genom systemet. Väljer du det här alternativet har du ett riktigt mjukvaruutvecklingsprojekt framför dig, utöver integrationsarbetet som behöver göras om du har befintliga produkter. Totala arbetsinsatsen för dig som kund lär bli högre med det här alternativet, men resultatet kan också bli mer skräddarsytt för just dina behov. Mitt intryck är att det generellt är en utmaning att integrera infrastrukturprodukter i ett redan befintligt produkt-ekosystem på grund av att befintliga produkter ofta har en lång rad med krav på sig och kraven är inte alltid är kompatibla med den nyinköpta infrastrukturen i molnet. Krav på befintliga produkter är därför ett viktigt fokusområde om man vill välja det här alternativet.

Om man väljer att köpa en plattformsprodukt kan man förvänta sig en helt annan nivå av service jämfört med de övriga alternativen. Här erbjuds typiskt installationshjälp, utvecklarsupport, driftsupport och professional services tillsammans med själva produkten, som kan driftas av dem i molnet eller av dig i din egen infrastruktur. Räkna med att prislappen springer iväg och det redan från början! Bolagen vill sälja en produkt som löser allt från insamling av telemetri till business intelligence, eftersom de har bättre förutsättningar att prissätta business intelligence högt jämfört med infrastrukturen. Är du bara ute efter en del av produktens funktionalitet finns det nog andra mer kostnadseffektiva alternativ. Prissättningen baserar sig oftast på en kombination av en fast plattformsavgift och volymbaserade avgifter, och utvecklingskostnaden för integration av dina befintliga produkter står du typiskt för själv.

 

Vad måste man ha koll på innan man köper in en IoT-plattform?

En grundförutsättning för att använda den färdiga lösningen är att du accepterar hur dina IoT-enheter integreras med plattformen. Mitt tips är att testa i verkligheten, för det kan vara så att en produkt främst är avsedd för t.ex. microcontrollers från en specifik tillverkare och därmed är olämplig att använda för andra typer av elektronik. Det framgår inte alltid i reklammaterialet. Vissa plattformar kräver att du fysiskt monterar en ny modul på din elektronik, vilket våra kunder inte alltid har haft möjlighet att göra.

Projektrisken är alltid närvarande; risken att du själv gör fel när du integrerar dina enheter med produkten eller i infrastrukturfallet att du gör fel när du använder infrastrukturen. Se till att ha rätt kompetens på teamet! Den här risken minskar om du köper in en plattformsprodukt, då finns oftast bara några få sätt att arbeta på och alla är rätt.

Data- och kommunikationssäkerhet har fått allt mer uppmärksamhet inom IoT. Även en väldigt enkel uppkopplad elektronik kan orsaka stor skada för ditt bolag eller samhället i stort om den är dåligt skyddad. Överväg att introducera sk. Trusted Platform Modules (TPM) i din elektronik och använd kryptografiska identiteter för att verifiera vilka produkter som kopplar upp sig mot dina system. Använder man X.509-certifikat som identifikation kan man dessutom återanvända dem till att kryptera datatrafiken till och från enheten, ömsesidigt autentiserat. Där ligger industristandarden.

Beroende på vilken typ av supportavtal du tecknar med leverantören av din produkt kan det vara värt att utvärdera hur bra dokumentationen är för produkten. Tänk på att inte bara kolla på användarnivå, utan även teknisk dokumentation kring t.ex. elektronikkrav, protokollstöd och firmware-integration. Kan du ställa frågor till någon vid behov?

Hur nya enheter introduceras till ditt system är också viktigt att titta närmare på. Nyckelordet är “provisionering”. Krävs det att din producent av elektronik gör en förändring vid tillverkning? Krävs det manuell handpåläggning på varje enhet innan den når kunden? Behöver du kunna förkonfigurera dina enheter i plattformen innan de kopplar upp sig första gången och registrerar sig? Kartlägg dina krav, ta kontakt med dina underleverantörer och verifiera!

En uppenbar risk med att välja en färdig produkt är ifall din verksamhet utvecklas till att behöva en funktion som produkten inte erbjuder. Hur ser leverantören på att utöka sin produkt bara för dig? Vilka möjligheter har du själv att utöka produkten eller integrera egna tjänster?

Väljer du en open-source-produkt har du alltid risken att ett bakomliggande community dör ut, varvid produkten inte blir uppdaterad längre. Många bolag som beror tungt på open-source-projekt bidrar därför ofta aktivt till utvecklingen för att säkerställa sin egna leverans.

  Hur väljer man rätt IoT-plattform då?

  – Man lyfter luren och ringer Attentec förstås! Skämt åsido, kom ihåg att du aldrig köper en fungerande lösning, du köper verktyg som du själv får använda för att lösa ditt problem.

  Din ekonomiska situation tillsammans med dina befintliga produkter och projekt styr vad som är rätt för dig. Tillsammans med en partner som Attentec har du möjlighet att beställa en lösning som fungerar för ditt bolags specifika utmaningar.

  Kom igång med IoT på rätt sätt!

  Utmaningen för många är att komma igång. När företag börjar att titta på IoT så inser de snart att det krävs kunskap inom många olika områden som t ex sensorer, kommunikation, säkerhet och programvaruutveckling. Många fastnar i tekniken och kommer inte vidare med att skapa affärsnytta.
  Vi har därför tagit fram en strategisk workshop som gör att man börjar på rätt sätt – utifrån vilken affärsnytta man vill skapa och hur tekniken bidrar till att realisera detta. Vill du veta mer?

  Jonas Modling

   IoT-arkitekt och expertrådgivare på Attentec

  Civilingenjör, informationsteknik/systemkonstruktion vid Kungliga Tekniska Högskolan.

  Jag hjälper våra kunder att förstå sina behov och tar fram effektiva lösningsförslag på deras specifika utmaningar inom IoT. Tillsammans med ett team av kompetenta kollegor sätter jag planen i verket, hela vägen från elektronik till cloud, hela vägen från produktion till recycling.

  jonas.modling@attentec.se