Världens byggnader förbrukar 53% av världens elektricitet och 2040 ökar andelen till 80%. Driftskostnader utgör 75% av en fastighets kostnader under dess livstid. Hela 30% av den energi som används i en genomsnittlig kommersiell byggnad går till spillo. Internet of things (IoT) gör det möjligt att minska energiförbrukningen, effektivisera fastighetsdriften, öka fastighetens driftnetto och samtidigt förbättra inomhusklimatet i din fastighet.

(Källor: US Energy Information Administration;  U.S. Department of Energy)

Ägare och förvaltare av fastigheter vill öka driftnettot. För att göra det behöver vi minska energikostnaderna, minimera oplanerat underhåll och minska kostnader för skador. Samtidigt vill vi inte att det ska försämra inomhusklimatet utan ännu hellre förbättra det.

Digitalisering av fastigheter där vi installerar sensorer och samlar mätdata i syfte att få ett faktabaserat förhållningssätt till fastighetsdrift ger precis sådana möjligheter. Vi kan till exempel:

  • styra belysning, värme och ventilation utgående från närvaro, väderprognos och luftkvalitet
  • tidigt upptäcka underhållsbehov som exempelvis filter som kommer att behöva bytas och som kan hanteras i planerat underhåll
  • minska skador genom tidig indikation på t.ex. läckage eller öppna dörrar
  • använda historiska mätdata för att tidigt upptäcka trender och förändringar
  • se till att olika system i en fastighet samverkar och att de inte arbetar som isolerade “stuprör” som ibland motarbetar varandra
  • övervaka ett helt fastighetsbestånd för att ytterligare effektivisera driften
  • få ett bättre faktaunderlag vid försäljning av fastigheten vilket minskar risken för en köpare och därmed höjer värdet. Kort och gott – det ger oss insikt i hur fastigheten används, mår och fungerar.

The Edge – världens  smartaste  och grönaste byggnad

Photographer: Ronald Tilleman

Ett extremt exempel på detta är The Edge” i Amsterdam (bilden ovan) som producerar 102 procent av sitt energibehov via solpaneler. Fastigheten kan även lagra energi termiskt för att utnyttja den då solinstrålningen är lägre. Ventilationen är rörelseseaktiverad och fastigheten samlar in regnvatten för att minska vattenbehovet. Hyresgästen, Deloitte, har ett flexibelt kontor och de anställda får via en app anvisningar till bil-, cykelparkering och gym samt vilket skrivbord de ska arbeta vid. De har även möjlighet att individuellt justera värme och får hjälp att hjälp att hitta var kollegorna sitter. För att lösa allt detta övervakar 28 000 sensorer LED-lampor, temperatur, fuktighet, rörelse, mm. Data från sensorer och system samlas in och gör det möjligt att mäta, övervaka och kontrollera fastigheten – för att optimera driften och maximera driftnettot.

Nu ser inte alla fastigheter ut som “The Edge”. Installerade system är ofta isolerade från varandra och samarbetar inte alltid utan de motarbetar ibland varandra eftersom det saknas en övergripande styrning av fastigheten.

Enligt en rapport av McKinsey förloras mellan 40% och 60% av värdeskapandet med digitalisering om inte olika vertikala system kan fås att samarbeta. 

Hotell Fort Garry – en lyckad digitaliseringsresa

Ett riktigt skräckexempel är hotell “Fort Garry” i Kanada. Det byggdes 1913 och drabbades av lönsamhetsproblem på grund av ökande energikostnader och låg förvaltningseffektivitet. Förutom dålig isolering och en komplicerad planlösning och infrastruktur hade byggnaden tre separata och manuella system för temperatur, luftflöde och ånga (!). Dessutom fanns det 14 olika lufthanteringssystem. Utöver den höga energiförbrukningen ledde det till många klagomål från gästerna på inomhusklimatet. Efter en “digital uppgradering” med ett övergripande fastighetssystem sparar man energi och underhållskostnader. Gästerna styr nu rumstemperaturen som också justeras automatiskt när rummen är obebodda. Förutom minskade klagomål från gäster har tidsåtgången för fastighetsförvaltningen minskats med 25%.

Tag din fastighet in i framtiden med Internet of things

Tidigare har det varit svårt att ekonomiskt försvara digitalisering av gamla fastigheter på grund av höga installationskostnader. Idag är det busenkelt att installera sensorer som inte kräver någon kabeldragning. Sensorerna kan använda radiosignaler för att kommunicera och har batteritider på över 10 år. Signalerna samlas upp av en basstation som endast behöver 220 V och placeras där det finns mobiltäckning. Data skickas från basstationen till ett datalager (oftast i molnet) där data från fastighetens sensorer och system och kan övervakas och analyseras. Det skapar förutsättningar för ett analytiskt och datadrivet förhållningssätt till fastighetsdrift och hjälper till att maximera operativ effektivitet, minska energislöseri och ge ett ökat driftnetto. Oftast önskar man integrera data, analyser, arbetsorder och larm med de fastighetssystem man redan använder sig av. På sätt fås de olika vertikalerna möjlighet att samverka och utnyttja digitaliseringens fulla potential.

Öka fastighetens driftnetto genom digitalisering

Trots att fördelarna med digitalisering av fastigheter ofta är kända tvekar många fastighetsägare eftersom de ser en satsning på uppkopplade lösningar som en stor och komplex investering. Det  är särskilt bekymmersamt då digitalisering och innovation är helt avgörande för att branschen ska ha förmågan att bryta trenden med den ökade energikonsumtionen och klimatavtrycket från fastigheter.

Attentec är en oberoende expert och systemintegratör av IoT-lösningar som guidar företag och organisationer i denna digitaliseringsresa. Med över 15 års erfarenhet av tekniken hjälper vi dig skapa affärsnytta med teknik. Vi har levererat över 100 framgångsrika IoT-projekt och kan hjälpa även dig att skapa kundnytta med hjälp av IoT i en allt mer digitaliserad värld! 

Upptäck vårt startpaket för att effektivisera er förvaltning och öka ert driftnetto med digital fastighetsövervakning.

Läs mer om vårt erbjudande här >

Vill du veta mer?

 Vi hjälper er att utforma, införa och driva IoT-lösningar på ett smart och enkelt sätt. Kontakta oss!

IoT Kundcase

 Anders Englund

 IoT-expert och VD på Attentec

Jag hjälper våra kunder att förstå sina behov och tar fram effektiva lösningsförslag på deras specifika utmaningar inom IoT. Tillsammans med ett team av kompetenta kollegor sätter jag planen i verket, hela vägen från elektronik till cloud, hela vägen från produktion till recycling.

Kontakta mig för alla dina frågor om IoT, från inspiration, utvärdering av affärsmöjligheter, förstudier, säkerhet, teknik till nyckelfärdig leverans av kompletta lösningar.

Tel. 070-620 96 59
anders.englund@attentec.se