Om Attentec

Lösningar som förbättrar kundens värld

Vi på Attentec drivs av att utveckla just de specifika lösningarna som förenklar och förbättrar våra kunders vardag. Att som specialist inom våra expertområden få sätta oss in i våra kunders utmaningar och bidra till att förbättra deras värld är vår målsättning, drivkraft och det som får oss att älska vårt jobb.

Attentecs kultur bygger på att ständigt bygga kompetens, fokusera på rätt lösning, ha ett agilt förhållningssätt, en öppen kommunikation och ett tydligt ansvarstagande. Det gör att vi kan utveckla mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.
Kontakta oss så berättar vi mer om vilka fördelar det ger dig som kund.

Läs mer om våra lösningar inom Internet of Things, Streaming Media och Modern Software Development

Attentecs vision

Attentec är den bästa arbetsplatsen för engagerade människor.
Tillsammans gör vi våra kunder världsledande med innovativ teknik.

Hur vi arbetar

Attentec är en agil lösningsleverantör med våra kunder i fokus. Vårt arbetssätt med en prioriterad backlog och regelbundna avstämningar ger dig som kund möjlighet att styra utvecklingen och prioritera rätt funktionalitet. Resultatet blir en lösning som uppfyller dina behov och ger bästa värde för din investering.

Många av våra kunder är världsledande inom sitt område men är inte specialiserade på mjukvara och har inte heller behov av en mjukvaruutvecklingsavdelning. Vi tar helhetsansvar och är en långsiktig partner för utveckling av mjukvara och lösningar. Vi bistår också med expertkunskap inom mjukvaruutveckling och hjälper våra mjukvaruutvecklande kunder när de står inför ett teknikskifte, en ny produktgeneration eller en arbetstopp.

Attentecs affärsidé

Attentec är en lösningsleverantör specialiserad på:

  • Internet of Things
  • Streaming Media
  • Modern Software Development

Vi tar ett helhetsansvar och utvecklar mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.
Våra kunder är företag och organisationer i Norden.

Attentecs styrelse

Peter Viberg

Peter Viberg

Ordförande

Entreprenör och rutinerad företagsledare. VD för Syntrans.
Övriga styrelseuppdrag: Exsitec (ordf) och Syntrans. Född 1963.

Gabriella Ekström

Gabriella Ekström

Ledamot

Bred erfarenhet av HR-frågor både inom IT- och mediebranschen. Extra fokus på ledarskap och kommunikation. Född 1971.

Karin Ljungmark Malmström

Karin Ljungmark Malmström

Ledamot

20 års erfarenhet av marknadsföring och varumärkesutveckling. Idag vd Identx AB. Övriga styrelseuppdrag: Fergas AB, LHC, Danske Bank och Östsvenska Handelskammaren. Född 1963.

Lars-Erik Nordell

Lars-Erik Nordell

Ledamot

Affärsstrateg och styrelseproffs.
Övriga styrelseuppdrag: Bl.a. Impact Coating (ordf), Grundtuben (ordf). Född 1952.

Attentecs ledning

Anders Englund

Anders Englund

VD

Civilingenjör i datateknik från Linköpings tekniska högskola och Case Western Reserve University.
Har lång erfarenhet av utveckling och ledning i IT-branschen.

Anders Weiland

Anders Weiland

Vice VD

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik och teknisk doktor från Linköpings tekniska högskola.
Har stor erfarenhet av ledning, marknadsföring och försäljning i IT-branschen.

Kajsa Goffrich

Kajsa Goffrich

Konsultchef, Stockholm

Civilingenjör i datateknik, Linköpings tekniska högskola och högskoleexamen i pedagogik vid Linköpings universitet.
Har erfarenhet av mjukvaruutveckling i roller som utvecklare, systemkonstruktör, teamledare, Scrum Master och projektledare.

Stefan Sax

Stefan Sax

Konsultchef, Linköping

Civilingenjör i datateknik, Linköpings tekniska högskola.
Har erfarenhet av systemutveckling och har även arbetat som produktägare, systemarkitekt, Scrum Master och utvecklare.

Maria Flyding

Maria Flyding

Ekonomiansvarig

Master i management av tillväxtföretag från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Maria har djup erfarenhet av ekonomiarbete i växande konsultföretag.

Ida Evertsson

Ida Evertsson

Rekryterare och HR-ansvarig

Kandidatexamen i Personal- och Arbetsvetenskap från Halmstad högskola. Ida har lång erfarenhet av rekrytering och som konsultchef inom bland annat IT-branschen.