Attentec genomförde en kundundersökning med syfte att få en förståelse för hur svenska företag i fastighetsbranschen använder digitalisering för effektivare fastighetsförvaltning idag och hur man ser på möjligheterna med detta i framtiden.

Undersökningen visar att de allra flesta (98 %) av respondenterna samlar in data om sina fastigheter idag. Men det är inte alla som faktiskt använder den; 10 procent anger att de samlar in data, men inte använder den till något specifikt ändamål.

De tre allra viktigaste områdena är hyresgästernas säkerhet, att kunna förutse och förhindra skador på fastigheterna samt energioptimering. Hållbarhet och nöjda hyresgäster anges som de två främsta drivkrafterna till att dessa områden toppar
listan.  Energioptimering ses också som viktig komponent i hållbarhetsarbetet, vilket naturligtvis handlar om att bidra till en bättre miljö men som samtidigt också sparar pengar åt bolagen.

I denna rapport Digitalisering av svenska fastighetsbranschen presenteras:

  • Vad är viktigast för fastighetsägare – oavsett digitalisering?
  • Inom vilka områden kommer digitalisering att vara viktigast?
  • Vilka data samlar man in och hur används de?
  • Vad är viktigt att tänka på när man digitaliserar?

Nedan kan du ladda ner hela rapporten.

Öka fastighetens driftnetto genom digitalisering

Om Attentec

Attentec är en oberoende expert inom IoT-lösningar som guidar företag och organisationer i denna digitaliseringsresa. Med över 15 års erfarenhet av tekniken hjälper vi dig skapa affärsnytta med teknik. Vi har levererat över 100 framgångsrika IoT-projekt och kan hjälpa även dig att skapa kundnytta med hjälp av IoT i en allt mer digitaliserad värld! 

Upptäck vårt startpaket för att effektivisera er förvaltning och öka ert driftnetto med digital fastighetsövervakning.

Läs mer om vårt erbjudande här >

IoT Kundcase

 Anders Englund

 IoT-expert och VD på Attentec

Jag hjälper våra kunder att förstå sina behov och tar fram effektiva lösningsförslag på deras specifika utmaningar inom IoT. Tillsammans med ett team av kompetenta kollegor sätter jag planen i verket, hela vägen från elektronik till cloud, hela vägen från produktion till recycling.

Kontakta mig för alla dina frågor om IoT, från inspiration, utvärdering av affärsmöjligheter, förstudier, säkerhet, teknik till nyckelfärdig leverans av kompletta lösningar.

Tel. 070-620 96 59
anders.englund@attentec.se