Incentivelösning för effektiva projekt

 

Bakgrund

Misslyckade byggprojekt är inget nytt, de har funnits sedan tidernas begynnelse. Det faktum att kostnadsbudgeten fortfarande överskrids i många projekt ger anledning till reflektion. Nyligen tillkännagav Trafikverket att Förbifart Stockholm försenas med 4 år och blir 3,3 miljarder dyrare.

Företaget Energy Dynamics vill göra något åt ​​detta. Vad händer om alla som är involverade i ett projekt har incitament för att hjälpa varandra att leverera i tid och inom budget?

Knut Arne Sund, grundare till Energy Dynamics, har en doktorsexamen inom området att optimera projektplaneringen i komplexa värdekedjor. Han studerade produktivitet, kostnadseffektivitet och HMS (Hälsa, Miljö, Säkerhet). Detta har resulterat i en dynamisk incitamentsmodell för användning i stora projekt, där alla spelare belönas för att agera optimalt för sig själva och klienten, även när planerna ändras.

Lösning

Attentec stödde hela processen med att utveckla en ny lösning, och Attentec har varit den ansvariga leverantören för att utveckla mjukvarulösningen, som har fått namnet “DynaCharts”. Arbetet har inkluderat interaktionsdesign, implementering och testning (DevOps).

Energy Dynamics viktigaste kriterium i projektet har varit robusthet. Borrprojekt är kända för väldigt liten ledtid mellan uppgifterna, och drifttid är därför mycket kostsamt.

Teknik

DynaCharts driftas i AWS (Amazon Web Services), backend-lösningen är utvecklad i C#/.NET och frontend i Javascript/Angular. Detta är gjort i den typiska ”Attentec-stilen”, med god planering och resursanvändning från olika kontor. Både Oslo, Stockholm och Linköping har deltagit.

Resultat

DynaCharts har gått direkt från implementering till användning i ett stort utvecklingsprojekt på det norska oljefältet Dvalin (operatören Wintershall Dea), med en budget på ca 10 miljarder.

Lösningen har nu använts i cirka fyra månader och fungerar optimalt utan problem! Målsättningen är att projektet är klart före plan (som är oktober 2020) och till lägre kostnad än budgeterat.

 

 

Om företaget

Energy Dynamics har patenterat en algoritm för att skapa rätt incitament (bonus/malus) för leverantörer till stora projekt. Första kund är det tyska energibolaget Wintershall Dea som använder lösningen vid borrning av Dvalinfältet utanför Norge. Målet är att effektivisera projektgenomförandet. Borrstart var den 1 augusti 2019.

www.energydynamics.no

”Det är trevligt att Dynacharts hittills har fungerat optimalt utan någon form av tekniska utmaningar. Jag väljer att tro att detta kan relateras till ett mycket detaljerat och robust projektutförande ”

– Knut Arne Sund, CEO Energy Dynamics

Daniel Pettersson
Projektansvarig
Tel. 070-619 11 26
daniel.pettersson@attentec.se

Magnus Larsson
Projektledare

magnus.larsson@attentec.se

Incentivelösning för effektiva projekt

KUNDCASE: Energy Dynamics 

Attentec har varit den ansvariga leverantören för att utveckla mjukvarulösningen, som har fått namnet “DynaCharts”. 

DynaCharts har gått direkt från implementering till användning i ett stort utvecklingsprojekt på det norska oljefältet Dvalin (operatören Wintershall Dea), med en budget på ca 10 miljarder.

Sms-livräddare – prisbelönt teknik som räddar liv

KUNDCASE: Heartrunner 

Heartrunner har utvecklat och driver systemet och appen Sms-livräddare.  I dag finns ungefär 95.000 frivilliga sms-livräddare i Sverige.

Ruttplanering med AI

Förstudien Automatisk ruttplanering är ett samarbete mellan Östgötatrafiken och Attentec med syftet att undersöka och testa hur nya tekniker, framför allt AI, kan förbättra och underlätta arbetet med planeringen av rutter. 

i-BRUSH – en världsnyhet!

KUNDCASE: Carbex

Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp kan på detta sätt minimeras.

Remote Playback: “The facts. On demand.”

KUNDCASE: Consilium

Consilium tillverkar bland annat “svarta lådor” för fartyg, där viktig data lagras och skyddas. Med det nya systemet Remote Playback ger de nu sina kunder kontinuerlig tillgång till fartygsdata och ökar säkerheten för både besättningar och redare.

Några av våra nöjda kunder

Stockholm
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel. +46 70 619 22 73

Kontaktperson:
Kajsa Goffrich
kajsa.goffrich@attentec.se

Linköping
Teknikringen 4B
583 30 Linköping
Tel. +46 70 619 12 30

Kontaktperson:
Anders Weiland
anders.weiland@attentec.se

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no

Oslo
Sørkedalsveien 9B
0369 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no