Uppkopplade hissar

 

  Uppdrag

  När Cibes önskade handla upp en IoT-lösning för sina hissar, hjälpte Attentec med följande:

  • identifiera sina behov och  utifrån dem utforma ett upphandlingsunderlag,
  • ta fram förslag på möjliga leverantörer,
  • ta fram underlag för att utvärdera inkomna offerter.

  Allt i syfte att kunna välja rätt IoT-lösning.

  Många leverantörer lämnade offerter och Cibes Lift Group kunde välja det som skapade mest affärsnytta för bolaget.

  ”Vi på Attentec hjälper våra kunder kravställa och upphandla kompletta IoT-lösningar”säger Anders Englund, VD på Attentec

   

  Om företaget

  Cibes Lift Group (kallade Cibes nedan) är en globalt marknadsledande leverantör av lågfartshissar i premiumsegmentet.  Deras hissar säljs i över 50 länder och genom åren har Cibes sålt och installerat över 40.000 hissar som används av miljoner människor över hela världen.

  www.cibeslift.com

  IoT Kundcase

  Kontaktperson på Attentec:

  Anders Englund
  Kundansvarig
  Tel. 70-620 96 59

  anders.englund@attentec.se

  Incentivelösning för effektiva projekt

  KUNDCASE: Energy Dynamics 

  Attentec har varit den ansvariga leverantören för att utveckla mjukvarulösningen, som har fått namnet “DynaCharts”. 

  DynaCharts har gått direkt från implementering till användning i ett stort utvecklingsprojekt på det norska oljefältet Dvalin (operatören Wintershall Dea), med en budget på ca 10 miljarder.

  Ruttplanering med AI

  Förstudien Automatisk ruttplanering är ett samarbete mellan Östgötatrafiken och Attentec med syftet att undersöka och testa hur nya tekniker, framför allt AI, kan förbättra och underlätta arbetet med planeringen av rutter. 

  i-BRUSH – en världsnyhet!

  KUNDCASE: Carbex

  Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp kan på detta sätt minimeras.

  Remote Playback: “The facts. On demand.”

  KUNDCASE: Consilium

  Consilium tillverkar bland annat “svarta lådor” för fartyg, där viktig data lagras och skyddas. Med det nya systemet Remote Playback ger de nu sina kunder kontinuerlig tillgång till fartygsdata och ökar säkerheten för både besättningar och redare.

  Norrlandsvagnar Remote, fjärrstyrning av arbetsvagnar

  KUNDCASE: Norrlandsvagnar

  Tillsammans med Attentec utvecklar bolaget “Norrlandsvagnar Remote”, en tjänst som gör att du via din dator, läsplatta eller smartphone kan bevaka och styra en mängd funktioner på distans och optimera allt från säkerhet och driftsekonomi till komfort och miljöansvar.

  Så tycker våra kunder

  ”Det är lätt att ha en bra dialog, dynamiska, de på Attentec är med på banan, vill hitta bästa vägen fram. Anpassar sig efter förändrade förutsättningar.”

  ”Jag skulle vilja använda dem mer. Här finns lyhördhet och förståelse för oss som kund. Vi har alltid en bra och utvecklande dialog – keep up the good work!”

  ”Jag tycker att Attentec har exceptionellt bra resurser och jobbar kundcentrerat.”

  ”Väldigt bra för oss att ha Attentec som partner just när vi gick in i ett delvis nytt affärsområde.”

  ”Så väldigt nöjd, har blivit väl omhändertagen. Professionellt, Attentec har tagit ansvar.”

  ”Attentec har utvecklat ett system åt oss som är avgörande för många av våra framtida affärer.”

  Stockholm
  Barnhusgatan 20
  111 23 Stockholm
  Tel. +46 70 619 11 26

  Kontaktperson:
  Daniel Pettersson
  daniel.pettersson@attentec.se

  Linköping
  Teknikringen 4B
  583 30 Linköping
  Tel. +46 70 619 12 30

  Kontaktperson:
  Anders Weiland
  anders.weiland@attentec.se

  Oslo
  Bogstadveien 54
  0366 Oslo, Norge
  Tel. +47 482 579 57

  Kontaktperson:
  Geir Jåsund
  geir.jasund@attentec.no

  Oslo
  Sørkedalsveien 9B
  0369 Oslo, Norge
  Tel. +47 482 579 57

  Kontaktperson:
  Geir Jåsund
  geir.jasund@attentec.no