Ruttplanering med AI

 

Bakgrund

Östgötatrafiken ansvarar dagligen för ca 5500 beställningsresor av bland annat färdtjänst, sjukresor och skolskjuts i hela Östergötland. För att genomföra alla dessa resor på ett effektivt sätt, med hänsyn till resenärernas behov och rättigheter, krävs det stöd i form av administration av bokningar och planering av rutter. Därför vill Östgötatrafiken undersöka och testa hur nya tekniker inom AI kan användas för att förenkla och förbättra arbetet med ruttplanering. Attentec har tittat närmare på hur vi kan skapa kostnadseffektiva ruttplaner.

Lösning

Attentec formulerade och modellerade problemet som ett ‘Vehicle Routing Problem with Time Windows’ (VRPTW) för att dra nytta av moderna planerare inom AI-fältet automatisk planering.

Tillsammans med Östgötatrafiken beskrevs en domän som definierar regler och begränsningar som en slutgitlig plan måste ta hänsyn till. Lösningens använder en extern geografi för att uppskatta avstånd och restid mellan platser som en planerare sedan använder för att, med hjälp av optimeringsmjukvara, iterativt söka efter lösningar (planer) som minimerar den totala kostnaden med avseende på uppskattat avstånd och tid.

Dessa resor bokas ofta i god tid, men det sker ändringar i sista minuten t.ex. avbokningar beroende på sjukdom. Med hjälp av AI kan man ta hänsyn till sena förändringar och också öka möjligheten till samåkning vilket sparar både tid och körsträcka. – Anders Weiland, kundansvarig på Attentec.

Teknik

Python, PDDL, OPTIC med CPLEX och CLP, Open Source Routing Machine (OSRM)

Vill du veta hur man skapar affärsnytta med AI-lösningar? Läs denna artikel.

 

Om företaget

Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafiken i Östergötland. Bolaget planerar linjer och tidtabeller med buss, tåg och spårvagn med målet att ge sina kunder en enkel, trygg och bekväm resa och ett bra och pålitligt alternativ till bilen.

www.ostgotatrafiken.se

Kontaktperson på Attentec:

Anders Weiland
Kundansvarig
Tel. 070-619 12 30

anders.weiland@attentec.se

Incentivelösning för effektiva projekt

KUNDCASE: Energy Dynamics 

Attentec har varit den ansvariga leverantören för att utveckla mjukvarulösningen, som har fått namnet “DynaCharts”. 

DynaCharts har gått direkt från implementering till användning i ett stort utvecklingsprojekt på det norska oljefältet Dvalin (operatören Wintershall Dea), med en budget på ca 10 miljarder.

Sms-livräddare – prisbelönt teknik som räddar liv

KUNDCASE: Heartrunner 

Heartrunner har utvecklat och driver systemet och appen Sms-livräddare.  I dag finns ungefär 95.000 frivilliga sms-livräddare i Sverige.

Ruttplanering med AI

Förstudien Automatisk ruttplanering är ett samarbete mellan Östgötatrafiken och Attentec med syftet att undersöka och testa hur nya tekniker, framför allt AI, kan förbättra och underlätta arbetet med planeringen av rutter. 

i-BRUSH – en världsnyhet!

KUNDCASE: Carbex

Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp kan på detta sätt minimeras.

Remote Playback: “The facts. On demand.”

KUNDCASE: Consilium

Consilium tillverkar bland annat “svarta lådor” för fartyg, där viktig data lagras och skyddas. Med det nya systemet Remote Playback ger de nu sina kunder kontinuerlig tillgång till fartygsdata och ökar säkerheten för både besättningar och redare.

Så tycker våra kunder

”Det är lätt att ha en bra dialog, dynamiska, de på Attentec är med på banan, vill hitta bästa vägen fram. Anpassar sig efter förändrade förutsättningar.”

”Jag skulle vilja använda dem mer. Här finns lyhördhet och förståelse för oss som kund. Vi har alltid en bra och utvecklande dialog – keep up the good work!”

”Jag tycker att Attentec har exceptionellt bra resurser och jobbar kundcentrerat.”

”Väldigt bra för oss att ha Attentec som partner just när vi gick in i ett delvis nytt affärsområde.”

”Så väldigt nöjd, har blivit väl omhändertagen. Professionellt, Attentec har tagit ansvar.”

”Attentec har utvecklat ett system åt oss som är avgörande för många av våra framtida affärer.”

Stockholm
Barnhusgatan 20
111 23 Stockholm
Tel. +46 70 619 11 26

Kontaktperson:
Daniel Pettersson
daniel.pettersson@attentec.se

Linköping
Teknikringen 4B
583 30 Linköping
Tel. +46 70 619 12 30

Kontaktperson:
Anders Weiland
anders.weiland@attentec.se

Oslo
Bogstadveien 54
0366 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no

Oslo
Sørkedalsveien 9B
0369 Oslo, Norge
Tel. +47 482 579 57

Kontaktperson:
Geir Jåsund
geir.jasund@attentec.no