Pandemin COVID-19 har dramatiskt påverkat världen. Den har tvingat företag och organisationer att omvärdera hur de arbetar och levererar. Internet of things (IoT) accelererar digitaliseringen och revolutionerar hur man gör affärer.

Med hjälp av uppkopplade enheter kan de flesta verksamheter bli effektivare, minska riskfyllda processer och öka omsättningen genom nya tjänster. IoT är nästa stora steg i digitala utvecklingen hos företag och organisationer.

“Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av affärsmöjligheter”, säger Anders Englund, VD på Attentec och IoT-expert.  

Enligt McKinsey kommer IoT bidra till en 11-procentig ökning av världsekonomin fram till 2025. 

Enligt Vodafones rapport “2020 IoT spotlight research” tvingade pandemin nästan alla företag att snabbt ändra sina arbetsmetoder och prioriteringar samt dessutom har mer än tre fjärdedelar av de som redan investerar i IoT har ökat tempot i dessa satsningar. 

Men det är inte bara effektivitet och kontroll som kan öka omsättningen; det finns också stora möjligheter att utveckla helt nya affärsmodeller. Företag kan med hjälp av IoT lägga till tjänster vid köp av deras produkt. Begreppet kallas för tjänstefiering och kan handla om datadriven rådgivning, automatiserad service av en maskin eller att hyra en utrustning istället för att köpa den.

−  Det finns oändligt många användningsområden av den här tekniken och det är spännande att få vara med om att utveckla tekniska innovationer som ger betydande kundnytta, säger Anders.

5 steg för att komma igång med IoT-lösningar från experten:

 

1. Kund- och affärsnytta

Framgångsrika IoT-lösningar skapar nytta för slutanvändare och för den som skapat lösningen. Börja med att välja den affärs- och kundnytta man vill skapa. 

2. Arkitektur

Ta fram en arkitektur och teknisk lösning för vald affärsnytta inklusive kostnadsuppskattningar.

3. Investeringskalkyl

Gör en affärskalkyl och bedöm investeringens lönsamhet.

4. Realisera

Besluta vad du vill göra själv och vad du vill ha hjälp med. Bygg lösningen.

5. Producera

Samla erfarenheter. Finns behov av förändringar, nya kundvärden eller annat gå till steg 1.

Behöver du hjälp skapa framgångsrika IoT-lösningar?

 Vi hjälper er att utforma, införa och driva IoT-lösningar på ett smart sätt. Vårt erbjudande omfattar affärsutveckling, arkitektur, realisering och förvaltning. Kontakta oss!

Vill du bli kontaktad? Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig.

IoT Kundcase

 Anders Englund

 IoT-expert och VD på Attentec

Jag hjälper våra kunder att förstå sina behov och tar fram effektiva lösningsförslag på deras specifika utmaningar inom IoT. Tillsammans med ett team av kompetenta kollegor sätter jag planen i verket, hela vägen från elektronik till cloud, hela vägen från produktion till recycling.

Kontakta mig för alla dina frågor om IoT, från inspiration, utvärdering av affärsmöjligheter, förstudier, säkerhet, teknik till nyckelfärdig leverans av kompletta lösningar.

Tel. 070-620 96 59
anders.englund@attentec.se