Programvara och IT-lösningar i världsklass

Vi höjer värdet av din produkt eller tjänst

Attentec är en lösningsleverantör specialiserad på Internet of Things, strömmande media och modern mjukvaruutveckling. Vi tar ett helhetsansvar och utvecklar mjukvara som löser komplexa utmaningar på ett enkelt sätt.

Genom att erbjuda konsulttjänster som tillför innovationskraft och ökad flexibilitet bidrar vi till lyckade projekt och din framgång. Vi följer teknikutvecklingen för att alltid kunna erbjuda spjutspetsar och tekniska innovationer som ger betydande kundnytta. Våra konsulter utvecklar produkter, tjänster och lösningar med ett engagemang utöver det vanliga.

Vi erbjuder:

 • Engagemang
 • Rätt kompetens
 • Kunskap om den senaste tekniken och dess tillämpningar
 • Effektiva och självgående utvecklare och utvecklingsteam

Du får:

 • Ny funktionalitet
 • Nya gränssnitt
 • Ökad leveranssäkerhet
 • Rätt kvalitet
 • Nya affärsmöjligheter

Attentec är din naturliga partner när det gäller modern programvaruutveckling, effektivisering av din verksamhet och uppkoppling av dina produkter. I detta arbete strävar vi efter att bidra till ett hållbart samhälle genom att följa vår hållbarhetsguide.

Attentec är medlem i Cleantech Östergötland, ett nätverk för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Låt oss träffas!

Hör av dig till oss redan idag så planerar vi in ett möte där vi tillsammans kan diskutera
era kommande utmaningar och hur vi kan hjälpa er rusta för dessa. Välkomna!

Här nedan hittar du information om möjligheter vi skapat utifrån behov eller problem vi mött hos kunder i olika branscher

Du vill fjärrövervaka dina produkter
Behov eller symptom

Du vill:

 • ha ökad effektivitet i serviceorganisationen
 • basera dina serviceåtgärder på behov
 • öka tillgängligheten på dina produkter
 • minska garantikostnader genom att övervaka användningen av din produkt
 • utveckla ditt erbjudande till din kund
Problem

Du har inte tillgång till information om din produkt hos slutkunden

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • skräddarsydda lösningar för att fjärrövervaka din produkt
 • ett ramverk för att koppla upp produkter som snabbt ger dig möjlighet att fokusera på att skapa affärsnytta
Du vill utveckla tjänsteutbudet kring din produkt
Behov eller symptom

Du vill:

 • erbjuda möjlighet att köpa tilläggstjänster direkt i din produkt
 • erbjuda helt nya tjänster som ger slutkunden mervärden
Problem

Du kan inte kommunicera med slutkunden via din produkt
Du har inte tillgång till information om din produkt hos slutkunden

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • skräddarsydda lösningar för att fjärrövervaka din produkt
 • ett ramverk för uppkoppling av din produkt som snabbt ger dig möjlighet att fokusera på att skapa affärsnytta
Din verksamhet bedrivs ineffektivt
Behov eller symptom
 • Verksamheten bedrivs ineffektivt
 • Bristande eller obefintligt verksamhetsstöd
 • Onödigt manuellt arbete krävs
Problem

Onödiga fel uppstår
Arbetskrävande och tidsödande processer

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • ett skräddarsytt och effektivt stödsystem för din verksamhet
 • ett långsiktigt samarbete för att effektivisera, vidareutveckla och förvalta verksamhetsstödet
Bristande kvalitet
Behov eller symptom
 • Missnöjda kunder
 • Många supportärenden
 • Höga garantikostnader
 • Ny funktionalitet leder till fel i andra delar av programvaran
 • Du kan inte styra utvecklingen av ny funktionalitet
Problem

Programvarans arkitektur och/eller implementation är inte anpassad till dagens krav
Effektivt kvalitetsarbete har inte tillämpats i utvecklingsprocessen

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • en översyn av programvaran och framtagande av förslag för att säkra dess kvalitetsnivå
 • införande av kvalitetsarbete som säkrar programvarans nuvarande och framtida kvalitet
 • agil utveckling av programvaran för att uppfylla dina kvalitetskrav
 • införande av agil metodik där du som produktägare verkligen styr funktionstillväxt
Kan ej möta leveranskrav
Behov eller symptom
 • Utvecklingsorganisationen klarar ej att leverera
 • Man har svårt att hantera teknologiskiften
Problem

Saknar erfarenhet av och kompetens inom vald teknologi
Saknar kapacitet att möte leveranskrav

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • kompetens om valda teknologier/metoder
 • team eller resurser med kort varsel
 • nyckelfärdiga lösningar
Ineffektiv produktutveckling
Behov eller symptom
 • Höga fasta kostnader
 • Kostsam överkapacitet
 • Bristande insyn i produktutvecklingen
Problem

Utvecklingsorganisationen är inte anpassad till variationerna i leveransbehov
Fasta resurser är fullt sysselsatta, men det är svårt att styra utvecklingen

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • agila team eller resurser med kort varsel i takt med dina behov
 • införandet av effektiv agil metodik där du som produktägare verkligen styr funktionstillväxt och utveckling
Dina leverantörer prioriterar inte dig
Behov eller symptom
 • Du får inte tillgång till konsulter med rätt kompetens och erfarenhet
 • Dina konsulter slutar i förtid och tar andra uppdrag
 • Bristande kontinuitet i utvecklingsarbetet
 • Förseningar i leveranser
 • Tidsödande att hitta ny konsult
 • Höga kostnader för introduktionstid
Problem

Du är en liten kund som inte är viktig för det stora konsultföretaget
Din leverantör finns för långt bort

Vad kan Attentec göra för att lösa situationen?

Vi erbjuder

 • alltid långsiktiga relationer där vi prioriterar dig och bidrar till din framgång
 • självgående resurser och team, både hos dig och på distans