Affärsutveckling

Nya affärsmodeller med internet of things

Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. Din verksamhet blir effektivare, sparar pengar, minskar risker och du kan öka din omsättning med helt nya erbjudanden till dina kunder.

Attentec hjälper dig skapa affärsnytta med internet of things (IoT). I de allra flesta fall skapas den genom:

Ökad effektivitet

✓ Behovsstyrt underhåll

✓ Optimering av resurser

✓ Skapa rätt beteenden

Minskade risker

✓ Farliga miljöer

✓ Minska stölder

✓ Uppfylla lagar och regler

Ökad omsättning

✓ Sälja förädlad data

✓ Bättre kundkommunikation

✓ Produkter som tjänster (PaaS)

Vilken nytta vill du skapa för dig och dina kunder?

Hur kan affärsmodellerna se ut?

Vilka krav ställer detta på er organisation?

Vårt erbjudande inom affärsutveckling 

Idag är tekniken för IoT mogen och sällan den begränsande faktorn – utmaningen ligger oftast i att definiera vilken affärsnytta man vill skapa och att hitta bra affärsmodeller för det samt att lägga upp en strategi för hur IoT ska användas för att uppnå organisationens mål.

Attentec hjälper er identifiera vilken affärsnytta som ska skapas, hur affärsmodeller kan se ut och att besluta om en långsiktigt hållbar strategi för att nyttja IoT.

Inspirationsföreläsningar och workshops

Bli inspirerad om hur IoT kan användas för att skapa affärsnytta! Hur använder andra IoT-lösningar och hur kan det tillämpas i er verksamhet?

Många företag fastnar i tekniken och kommer inte vidare med att skapa affärsnytta. Vi har därför tagit fram en strategisk workshop som gör att man börjar på rätt sätt – utifrån vilken affärsnytta man vill skapa och hur tekniken bidrar till att realisera detta.

Läs mer om strategisk workshop här >

AI ocu IoT lösningar webinar

IoT-strategier och rådgivning

Baserat på vår erfarenhet av IoT-lösningar hjälper Attentec dig identifiera den IoT-strategi som passar er organisation bäst. Vi agerar både som rådgivare och bollplank även i andra strategiska frågor om IoT.

 

Marknads- och teknikanalyser

Om du behöver hjälp med att fördjupa dig i hur IoT används eller har för potential inom en marknad kan Attentec bistå med analyser och spaningar. Vi hjälper er också med att följa teknikutvecklingen inom området och kan bistå med underlag om trender och teknikutveckling inför viktiga beslut.

Varför välja oss?

Oberoende expert inom IoT

Nöjda kunder

Över 100 framgångsrika IoT-projekt

Några av våra kunder

Vi på Attentec drivs av att utveckla just de specifika lösningarna som förenklar och förbättrar våra kunders vardag.

Cibes Lift Group är en globalt marknadsledande leverantör av lågfartshissar i premiumsegmentet.  Deras hissar säljs i över 50 länder och genom åren har Cibes sålt och installerat över 40.000 hissar som används av miljoner människor över hela världen.

När Cibes önskade handla upp en IoT-lösning för sina hissar, hjälpte Attentec med följande:

  • identifiera sina behov och  utifrån dem utforma ett upphandlingsunderlag,
  • ta fram förslag på möjliga leverantörer,
  • ta fram underlag för att utvärdera inkomna offerter.

Allt i syfte att kunna välja rätt IoT-lösning.

Många leverantörer lämnade offerter och Cibes Lift Group kunde välja det som skapade mest affärsnytta för bolaget.

Sms-livräddare – prisbelönt teknik som räddar liv

KUNDCASE: Heartrunner 

Heartrunner har utvecklat och driver systemet och appen Sms-livräddare.  I dag finns ungefär 95.000 frivilliga sms-livräddare i Sverige.

Ruttplanering med AI

Förstudien Automatisk ruttplanering är ett samarbete mellan Östgötatrafiken och Attentec med syftet att undersöka och testa hur nya tekniker, framför allt AI, kan förbättra och underlätta arbetet med planeringen av rutter. 

i-BRUSH – en världsnyhet!

KUNDCASE: Carbex

Tack vare i-BRUSH kan alla typer av kolborstar övervakas på distans och väsentlig information presenteras bekvämt och överskådligt på en dator eller smart telefon. Kostnader för underhåll och oplanerade driftstopp kan på detta sätt minimeras.

Remote Playback: “The facts. On demand.”

KUNDCASE: Consilium

Consilium tillverkar bland annat “svarta lådor” för fartyg, där viktig data lagras och skyddas. Med det nya systemet Remote Playback ger de nu sina kunder kontinuerlig tillgång till fartygsdata och ökar säkerheten för både besättningar och redare.