Artificiell intelligens 

Artificiell intelligens skapar affärsnytta för IoT 

Med så mycket data att analysera och som dessutom ofta genereras i realtid krävs stöd för att kunna göra analyser och ta beslut. Vi kommer långt med statistiska och algoritmiska metoder men när de inte räcker till behöver vi en annan lösning. Det är här som AI verkligen kan bidrar till ökad affärsnytta genom dess förmåga att lära sig utifrån data att t.ex. prediktera utfall utan att vi exakt behöver veta hur det går till.

Maskininlärning (Machine Learning eller ML) kallas ett område inom AI där man utifrån data tränar ett system att automatiskt identifiera mönster och upptäcka avvikelser som smarta sensorer och enheter genererar. Tekniken är särskilt väl lämpad för data som är svåra att analysera analytiskt som t.ex text, tal, ljud, bilder och film. Den lämpar sig också utmärkt för snabba beslut i realtid grundat på många olika datakällor.  

 Den affärsnytta som skapas med AI är idag oftast:

Ökad effektivitet

✓ Behovsstyrt underhåll

✓ Optimering av resurser

✓ Skapa rätt beteenden

Minskade risker

✓ Farliga miljöer

✓ Minska stölder

✓ Uppfylla lagar och regler

Ökad omsättning

✓ Sälja förädlad data

✓ Bättre kundkommunikation

✓ Produkter som tjänster (PaaS)

Nöjdare kunder

✓ Bättre support

✓ Alltid tillgänglig kundkommunikation

✓ Erbjudande anpassade till kundens behov

Attentec hjälper er realisera potentialen med AI!

AI-lösningar som skapar affärsnytta

Inspirerade föredrag

Bli inspirerade om hur AI kan användas för att skapa affärsnytta! Hur använder andra AI och hur kan det tillämpas på er verksamhet?

Expertkompetens

Vi kan hjälpa er lösa de utmaningar som ni ser med AI. Vilken teknik ska man välja? Hur löser man etik, integritet, säkerhet och tillförlitlighet i AI-lösningar? Vi har lång erfarenhet av AI och hur man tillämpar tekniken på bästa sätt.

“Kom igång med- AI”-paket

Osäkra på hur ni kan utnyttja AI i er verksamhet eller hur ni ska ta nästa steg? Vi hjälper er att identifiera möjligheterna med störst potential för er och ger förslag på hur ni kommer vidare.

Förstudier

När man vet vilken tillämpning man vill skapa är en förstudie bästa sättet för att definiera krav och för att ta fram den arkitektur som krävs.  

Utveckling och Driftsättning

Vi utvecklar er AI-lösning baserat på verktyg från AWS, Microsoft, Google och öppen källkod. Efter leverans säkerställer vi lösningens tillgänglighet och säkerhet.

De vanligaste AI-tillämpningarna handlar om:

Analys av data som är svåra att bearbeta statistiskt eller algoritmiskt, som t.ex. text, tal, ljud, bild och film.

Snabba analyser och beslut i realtid utifrån många datakällor, som t.ex. upptäckt av bedrägerier, prediktivt underhåll, autonoma farkoster, optimeringsbeslut och köprekommendationer.

Smart och effektiv vattenhantering med IoT och AI

Den globala marknaden för smart vattenhantering kommer att växa med i genomsnitt 12,3% årligen från 2021 till 2026 [1]. Marknaden drivs huvudsakligen av befolkningstillväxten, den ökande inflyttningen till städerna, allmänt ökande behov av vatten och kostnader för att...

Hur kommer du igång med AI? – 8 tips från en AI-expert

För att komma igång med artificiell intelligens (AI) på ett bra sätt finns det några nyckelfaktorer som är bra att ha koll på redan från start. Vad behövs för att börja använda och dra nytta av AI och maskininlärning (ML)? Hur går man vidare från idé till nytta i sin...

Hur du skapar du affärsnytta med maskininlärning

I takt med den ökade spridningen av internet of things (IoT) samlar allt fler företag data från sina uppkopplade produkter. Dessa data innehåller värdefulla insikter som ytterligare kan öka affärsnyttan med internet of things. Hur kan artificiell intelligens (AI)...

Vi på Attentec drivs av att utveckla just de specifika lösningarna som förenklar och förbättrar våra kunders vardag.