Säkra IoT-lösningar för företag

Hur skyddar du din verksamhet mot Cyber-attacker?

 

 

Nya affärsmöjligheter men också säkerhetsrisker

Internet of things öppnar upp en värld av möjligheter, men också för en hel rad nya säkerhetsrisker. Antalet IoT-enheter förväntas öka till över 20 miljarder 2020 och  kommer snabbt att förändra hur vi lever, arbetar och konsumerar.

En stor utmaning för alla företag handlar om säkerhet och integritet, inte minst med tanke på den nya europeiska dataskyddslagen GDPR. Att skydda data och användarnas integritet blir viktigare än någonsin. Säkerhetsbrister kan bland annat leda till förlorad data, skadat anseende, driftstörningar och personskada.  Är ditt företag skyddat?

Vi på Attentec erbjuder våra kunder säkerhetsgenomgångar som identifierar brister och svagheter. Vi hjälper dig också att eliminera identifierade integritets- och säkerhetsproblem.

Exempel på säkerhetsrisker inom IoT-applikationer:

✓ Förlorad eller spridd data

✓ Skadat anseende

✓ Driftstörningar/Driftstopp

✓ Materiell skada

✓ Personskada

Attentecs erbjudande – säkerhetsgenomgång

Intervjuer

Intervjuer med ansvariga arkitekter och utvecklare. Syftet med intervjuerna är att få en uppfattning om systemet som helhet och om det finns några delar som uppfattas som mer komplexa eller riskbenägna.

Genomgång

Arkitekturen granskas utifrån dokumentation, skisser och kodbasens upplägg. En hot- och riskanalys görs utifrån arkitekturen och kritiska användarfall identifieras.

Kodgranskning

En djupare analys görs på källkodsnivå av de kritiska områdena som identifierats i hot- och riskanalysen för att hitta svagheter.

Praktiska tester

Säkerhetstester av driftsmiljö och systemet i drift.

Resultat

Rapport. En sammanställning av resultat och slutsatser med förslag till vidare arbete och eventuella åtgärdspunkter.

Intervjuer

Intervjuer med ansvariga arkitekter och utvecklare. Syftet med intervjuerna är att få en uppfattning om systemet som helhet och om det finns några delar som uppfattas som mer komplexa eller riskbenägna.

Genomgång

Arkitekturen granskas utifrån dokumentation, skisser och kodbasens upplägg. En hot- och riskanalys görs utifrån arkitekturen och kritiska användarfall identifieras.

Kodgranskning

En djupare analys görs på källkodsnivå av de kritiska områdena som identifierats i hot- och riskanalysen för att hitta svagheter.

Praktiska tester

Säkerhetstester av driftsmiljö och systemet i drift.

Resultat

Rapport. En sammanställning av resultat och slutsatser med förslag till vidare arbete och eventuella åtgärdspunkter.

Läs vårt senaste inlägg om IoT-säkerhet

Hur du prioriterar ditt IoT-projekt

Tillsammans med våra partners Software AG och IoT Analytics anordnade vi ett webbinar om det viktigaste du behöver veta inför ditt nästa IoT-projekt. Hade du inte möjlighet att vara med? Ingen fara, vi spelade in det! Du kan se hela webbinariet nedan. I videon går vi...

Hur vi arbetar mot de globala målen med IoT

Vi på Attentec, tillsammans med vårt moderbolag CombinedX, vill använda vår kunskap inom digitalisering för att göra världen lite bättre. Som experter på internet of things (IoT) vill vi bidra till en hållbar utveckling och till att nå de globala målen om minskade...

Digitalisering av svenska fastighetsbranschen 2022

Attentec genomförde en kundundersökning med syfte att få en förståelse för hur svenska företag i fastighetsbranschen använder digitalisering för effektivare fastighetsförvaltning idag och hur man ser på möjligheterna med detta i framtiden. Undersökningen visar att de...

IoT-bloggen: Snabba upp era beslutsprocesser

Digitalisering är ett “buzzword” som syftar till att utnyttja informationsteknologier (IT) i högre utsträckning och därigenom “effektivisera”. Men det kan vara svårt att förstå hur denna effektivisering faktiskt är tänkt att realiseras. Kan vi bli garanterade högre...

Hur skapar företag affärsnytta med Internet of things

Med hjälp av uppkopplade enheter kan de flesta verksamheter bli effektivare, minska riskfyllda processer och öka omsättningen genom nya tjänster. Begreppet Internet of things (IoT) associerar många med tämligen onödiga prylar i hemmet som t.ex. Google Assistent; en...

IoT-bloggen: Autentisering och auktorisering för IoT-system

Jonas Modling  IoT-arkitekt och expertrådgivare på Attentec Civilingenjör, informationsteknik/systemkonstruktion vid Kungliga Tekniska Högskolan. Jag hjälper våra kunder att förstå sina behov och tar fram effektiva lösningsförslag på deras specifika utmaningar inom...

Öka fastighetens driftnetto genom digitalisering

Världens byggnader förbrukar 53% av världens elektricitet och 2040 ökar andelen till 80%. Driftskostnader utgör 75% av en fastighets kostnader under dess livstid. Hela 30% av den energi som används i en genomsnittlig kommersiell byggnad går till spillo. Internet of...

Attentec ingår partnerskap med världsledande IoT-plattformsleverantören Software AG

Nordiska IoT-experten Attentec ingår partnerskap med världsledande plattformsleverantören Software AG i syfte att erbjuda den bästa IoT-plattformen för nästa generations IoT-lösningar. “Som oberoende expert inom IoT är partnerskap viktigt för oss. Vi väljer ut...

Paneldiskussion: Välj rätt uppkoppling för IoT

Succén är tillbaka - dags att anmäla sig till online-debatt den 19:e oktober.Samma tema  - nya frågor! Varmt välkomna till vår online-panel med inbjudna IoT-experter från Tele2, DNX och LumenRadio. Vi kommer att prata om hur man väljer rätt kommunikation för sin...

Skapa affärsnytta med Internet of Things

Pandemin COVID-19 har dramatiskt påverkat världen. Den har tvingat företag och organisationer att omvärdera hur de arbetar och levererar. Internet of things (IoT) accelererar digitaliseringen och revolutionerar hur man gör affärer. Med hjälp av uppkopplade enheter kan...

Vill du bli kontaktad?