Börja skapa affärsnytta

med internet of things!

Vår strategiska workshop ser till att ni satsar på rätt affärscase och får rätt förutsättningar

att lyckas med ert IoT-projekt

 

 

Utmaningen för många är att komma igång. När företag börjar att titta på IoT så inser de snart att det krävs kunskap inom många olika områden som t ex sensorer, kommunikation, säkerhet och programvaruutveckling. Många fastnar i tekniken och kommer inte vidare med att skapa affärsnytta.
Vi har därför tagit fram en strategisk workshop som gör att man börjar på rätt sätt – utifrån vilken affärsnytta man vill skapa och hur tekniken bidrar till att realisera detta.

Attentecs erbjudande – strategisk workshop

Innehåll

 • Trender, affärsnytta och exempel inom IoT
 • Introduktion affärsmodellering med Business Model Canvas
 • Er Business Model Canvas idag
 • Att ifrågasätta sin affär + brainstorming nya affärer
 • Lista & prioritera modeller med risk-/möjlighetsanalys
 • Fördjupad Business Model Canvas för nya möjligheter
 • Nästa steg

Resultat

 • Kunskap om hur marknaden och er bransch skapat möjligheter med IoT
 • Genomgång av er nuvarande affärsmodells styrkor och svagheter
 • En prioriterad lista med möjliga affärsnyttor
 • Affärsmodellering av ett prioriterat område
 • Underlag för beslut om nästa steg

Genomförande

Workshopen omfattar:

 • en halvdag som leds av två erfarna konsulter
 • förberedelser i form av en marknadsanalys av er bransch
 • dokumenterat resultat

Vi hjälper er att utforma, införa och driva IoT-lösningar på ett smart sätt 

Utmaningen med IoT

 • Vilken nytta vill vi skapa för oss och våra kunder?
 • Hur kan affärsmodellerna se ut?
 • Hur väljer vi rätt lösning i IoT-djungeln?
 • Vilka krav ställer detta på vår organisation?

Vad får ni ut av workshoppen?

 • Ni får insikter i hur andra skapat affärsnytta med IoT – både i er och andra branscher.
 • Vi tar gemensamt fram nya affärsmöjligheter med IoT för er.
 • Tillsammans gör vi en första prioritering av möjligheterna.

  Innehållet kan skräddarsys och offereras efter era önskemål. Låter det intresant?