Expertområdet Modern Software Development

Rätt teknik och effektiva utvecklingsmetoder

Attentec bidrar med modern mjukvaruutveckling, både i form av metodik och teknik. Det säkerställer att din lösning skapas effektivt, med rätt kvalitet och baserad på teknik som håller under dess livscykel. Det handlar t.ex. om att:

  • införa ny teknik
  • ta steget från gammal teknik till mer framtidssäkra lösningar
  • kvalitetssäkra mjukvara med bristande kvalitet
  • vi bidrar med kompetens och resurser för utveckling av mjukvara i organisationer där mjukvaruutveckling inte är kärnkompetens
  • stötta och utveckla produktledning med kravinsamling och projektstyrning

Snabbare och säkrare driftsättning med Continuous Integration och Deployment

I takt med ökad digitalisering och kraven på allt snabbare mjukvaruutveckling blir Continuous Integration and Deployment en central del i en effektiv utvecklingsmetodik. Integrationsproblem upptäcks tidigt under utvecklingen genom att all ny kod testas tillsammans med den befintliga kodbasen vid varje incheckning. Det ger effektivare utveckling, bättre resultat och möjliggör en snabb anpassning av mjukvaran till nya marknadskrav.

”Det är få gånger som jag sett ett IT-projekt levererat i tid, med rätt funktionalitet och enligt budget!”

Kenth Ericson, styrelseordförande KemRisk

DevOps tar agil utveckling ett steg till

Utveckling och drift går mot en sammanhängande enhet. Målet med DevOps är att sudda ut gränserna mellan utveckling och underhåll för att skapa en långsiktig trygghet med din lösning. Det ger

  • snabbare leverans av ny funktionalitet
  • stabilare driftsmiljö
  • frihet att lägga tid på att tillföra mer kundnytta – inte på drift och underhåll

DevOps hjälper dig att leverera ny kundnytta oftare och i en stabilare miljö jämfört med när fokus ligger på utveckling och sedan lämnas över till en annan avdelning för att ta systemet i drift.

Skalbar mjukvaruarkitektur som växer med dina kunder

Med en genomtänkt och utbyggbar mjukvaruarkitektur skapar vi lösningar som växer i takt med dina kunder. Lägg till ny funktionalitet och kundnytta på ett enklare sätt och utan att behöva bygga om hela systemet när era användare blir fler och fler. Vi skapar en arkitektur som möjliggör effektivare kvalitetskontroll och en långsiktigt hållbar produkt eller tjänst.

Fråga oss om Continuous Deployment, DevOps, hållbar arkitektur, testdriven utveckling, agil utvecklingsmetodik, verktyg för plattformsoberoende utveckling av mobil-appar eller bra ramverk för automatiserad testning. Vi berättar gärna mer om hur det bidrar till att ta er produkt eller tjänst till nästa nivå.

Exempel på uppdrag inom Modern Software Development

Söderhamn Eriksson

Analys av optimum för sågverk. Söderhamn Eriksson förser sågverksnäringen globalt med effektiva maskiner och system för bästa utnyttjande av råvaran med lägsta produktionskostnad. Attentec har utvecklat ett program som möjliggör en snabb analys av sågverkens optimum....

Ocean Modules

SPOT.ON – insamling av data från fjärrstyrda undervattensfarkoster. Attentec ansvarar för utveckling och underhåll av Ocean Modules patenterade programvara SPOT.ON som samlar in värdefull data från deras fjärrstyrda undervattensfarkoster. Genom ett agilt arbetssätt...

Diabetes tools

Ger diabetiker ett bättre liv. Diabetes Tools skapar digitala plattformar som förenklar och förbättrar livet för personer med diabetes och som sparar tid och pengar för sjukvården. Attentec har designat utseendet på appar som ger barn med diabetes möjlighet att leva...